Fylkeskommunale planprosesser – kan vi samordne oss bedre?

Presentasjoner fra bambuslunsjen

Vestfold og Telemark
Vestland
Møre og Romsdal
Innlandet
Viken

Flere fylkeskommuner er- eller skal i gang med å utarbeide regionale planer og strategier. Panda+ inviterer derfor til bambuslunsj for å finne ut mer av hvilke tema fylkeskommunene jobber med. Formålet er å få til en synergiarena hvor fylkene kan samsnakke prosesser og se om det foregår liknende arbeider som de selv holder på med andre steder i landet. Panda analyse har også ansvar for et nasjonalt fagnettverk for regional statistikk og analyse. Vi ønsker å bidra til at kunnskapsgrunnlagsbehov i planprosesser kan løses- og samarbeides om på tvers av fylkene.

Møteformen er uformell og tenkt å vare ca. 1,5 timer. Vi vil gjerne at hvert fylke innledningsvis presenterer hvilke planer/strategier de skal i gang med (5 min. hver). Deretter håper vi å få til en god diskusjon om synergimuligheter og kunnskapsbehov med interaktiv samhandling i tjenesten Miro. Et Miro-brett med mer informasjon vil bli sendt ut til deltakerne i forkant av møtet.

Invitasjon til denne bambuslunsjen har blitt sendt til alle medlemmene i fagnettverket Panda+, men arrangementet er åpent for alle. Ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no dersom du vil være med, men mangler invitasjon.

Arrangementet er ferdig.

Dato

10 feb 2021
Expired!

Tid

12:00 - 13:30

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams