Infomøte: Strategi for Panda analyse

Panda analyse jobber med en overordnet strategi for foreningen, Pandamodellen og fagnettverket Panda+, som skal behandles på årsmøtet i 2022.

I den forbindelse ønsker vi å informere om prosessen, og åpner for innspill til strategien. Hva skal Panda analyse være for dere? Hvilke behov har dere, og hvordan kan vi være til nytte for dere? Hvilke satsinger bør gjøres i modellen, og hvilke tema skal fagnettverket fokusere på fremover?

Agenda
Gjennomgang av prosess frem til i dag
Funn fra undersøkelser/kunnskapsgrunnlag
Arbeidsgruppenes funn
Gjennomgang av strategien
Q&A

Innspill er mer enn velkomne!

Teams-invitasjon sendes til medlemmer i fagnettverket Panda+ før jul. Dersom du ikke har mottatt invitasjon men ønsker å være med, send en e-post til dagligleder@pandaanalyse.no.

Arrangementet er ferdig.

Dato

26 jan 2022
Utløpt

Tid

10:00 - 11:00

Etiketter

Modellnettverket,
Organisasjon,
Panda+

Sted

Teams