RegAnalyse-konferansen 2023

Takk for i år! Nedenfor har vi samlet presentasjoner fra konferansen.
Håper vi ses i Stavanger til høsten!

Innlegg onsdag 31. mai

Velkommen til Larvik!
Erik Bringedal, ordfører i Larvik kommune

Planutfordringer i Larvik
Ole Sannes Riiser, arealplanlegger i Larvik kommune

Areal- og naturregnskap
Gunnar Ogwyn Lindaas, avdelingsleder analyse hos Agder fylkeskommune

Parallellsesjon Panda analyse
Utenforskap i Østfold
André Hansen, rådgiver hos Viken fylkeskommune

Hva skjedde med ungdom i Trøndelag?
Jon Olav Sliper, rådgiver hos Trøndelag fylkeskommune

Hvordan bruke FHUS og Ungdata i analyser?
Anni Skipstein, analytiker hos Viken fylkeskommune

Parallellsesjon Kompas Forum
Nyheter i KOMPAS
Jon Erik Lindberg, spesialrådgiver i COWI

Oslo kommunes flyttemodell
Nils Petter Strand, spesialrådgiver hos Oslo kommune

KOMPAS vs. SSB og modellendringer
Jon Erik Lindberg, spesialrådgiver i COWI

Uttesting av KOMPAS i Danmark
Johannes Bakker, konsulent i COWI Danmark

Parallellsesjon ReGIS
Hvordan skape det rette kunnskapsgrunnlaget?
Astrid Hvattum og Tore Jensen, Geodata

Kunnskapsbaserte beslutninger: Er du datadrevet?
Astrid Hvattum og Tore Jensen, Geodata

Arbeid med areal- og naturregnskap i Viken
Nadja Stumberg og Ingrid F. Misund, Viken fylkeskommune

Areal- og naturregnskap: Erfaringsdelinger
Astrid Espe og Øystein Kristensen, Rogaland- og Agder fylkeskommuner

Program torsdag 1. juni

Boligbehov for eldre og aleneboere
Stian Skår Ludvigsen, seniorrådgiver samfunnsanalyse i Asplan Viak
(Merk: Presentasjon under konferansen omfattet t.o.m. lysbilde 15)

Eldres flyttemønster
Hege Marie Edvardsen, samfunnsplanlegger i Fredrikstad kommune

Refleksjoner om arbeidsmarkedet og utenforskap
Ulf Andersen, statistikksjef i NAV

Gavedryss
Vestfold og Telemark
Viken
NILU
Innlandet
Asplan Viak
Agder
Trøndelag

Parallellsesjon Panda analyse
Regionaløkonomisk model for Danmark og lokale klimaaftryksberegninger
Jonathan Lindahl, spesialkonsulent hos Center for Regional- og Turismeforskning

Fælles nordisk mål for turismens miljø- og klimapåvirkning – harmonisering af formål og standarder
Kathrine Lindeskov Johansen, sjefskonsulent hos Center for Regional- og Turismeforskning

Klimaregnskap for fylkeskommunene
Iryna Kulagina, rådgiver hos Trøndelag fylkeskommune

Parallellsesjon Kompas Forum
Eldrebølgen og langsiktige investeringsplaner
Atle Thorud, tjenesteleder statistikk i Bærum kommune

Utviklingen i nyboligmarkedet
Bjørn Gran, konsulent hos Samfunnsøkonomisk analyse

Parallellsesjon ReGIS
NVDB – en skattkiste?
Knut Dammen, teamleder samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Frå tørre Excelark til glimrande kart: FME i praksis
Jo Tore Kristoffersen, senioringeniør i Vestland fylkeskommune

Langs fylkesvegen med punktsky og 360 graders bilder
Erik Lima, Rogaland fylkeskommune

Program fredag 2. juni

Livet som skilsmissebarn: Viken
Cathrine Bergjordet, seksjonsleder for statistikk, analyse og kart i Viken fylkeskommune

Livet som skilsmissebarn: Ålesund
Åge Erstad Remvik, rådgiver i Ålesund kommune

Hvordan få til velfungerende inter(fylkes)kommunale samarbeid
Svend Boye, partner i Oslo Economics

Kommunebilder som dialogverktøy for utvikling av kommunale tjenester og forvaltningsområder
Frode Rabben, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag

Hvordan forstå- og analysere kraftmarkedet?
Marius Holm Rennesund, partner i THEMA Consulting

Klimagassutslipp: Regnskap for norske regioner og kommuner
Nikolai Hydle Rivedal, seniorrådgiver hos Miljødirektoratet

Regionaløkonomiske utsikter
Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom i Eika Gruppen

Overlever generalist(fylkes)kommunen?
Stein Ove Pettersen, utredningsleder hos Kommunal- og distriktsdepartementet

Parallellsesjon ReGIS
Minikurs i GIS og statistikk med bruk av Open Surce og FME:
Hans Gunnar Steen og Alexander Nossum, Norkart

Hvordan utnytte dronedata effektivt?

Hvordan bli god på geografiske analyser og statistiske beregninger i FME og Power BI?

Geografisk visualisering og formidling

Dataproduksjon med geografisk AI

Arrangementet er ferdig.

Dato

31 mai 2023 - 02 jun 2023
Avholdt

Tid

11:00 - 14:00

Etiketter

Kurs,
Modellnettverket,
Panda+

Sted

Quality Hotel Grand Larvik
Strandpromenaden 39, 3256 Larvik