RegAnalyse-konferansen 2024

Takk for denne gang! Presentasjoner fra årets RA24 publiseres nedenfor fortløpende.

Onsdag 24. april: Demografi

Det store bildet om norsk og internasjonal demografi
Marianne Tønnessen, forsker ved OsloMet

NOU Det handler om Norge – status fire år etter
Hans Henrik Bull, fagdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet

Hvordan beregne flyttestrømmer i usikre tider?
Nadiya Fedoryshyn og Dominik Maass, IMDi

Sesjon Panda
Demografi for dummies
Kjersti Norgård Aase, rådgiver i Telemark fylkeskommune

Bofaste og flyttere: En kohortanalyse
Even Høydahl, seniorrådgiver hos SSB

Hva betyr nullvekst i arbeidsfør alder for arbeidsmarkedet?
Jon Olav Sliper, seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune

Boligbehov: verktøy og analyser
Carl Christian Mathiesen, CSO i Prognosesenteret

Sesjon ReGIS
Arealbruk i samferdselsprosjekt: Hvordan arbeider fylkeskommunene for å redusere fotavtrykket?
Øystein Kristensen, rådgiver i Agder fylkeskommune

Mobilitetsstrategi for Innlandet
Eirik Strand, rådgiver i Innlandet fylkeskommune

Byregnskap og mobilitetsdata
Rasmus Palmqvist, rådgiver i Vestfold fylkeskommune

Levende Atlas – digitalt kartverktøy for bruk i skolen
Terje Linløkken og Sandra Skiaker, Geodata AS

Sesjon KOMPAS
Hvordan lage realistiske boligbyggeprogram med altfor stor boligreserve?
Sveinung Eiksund, rådgiver i Trondheim kommune

Utslag på fødselstall fra Ukraina-flyktninger
Nadia Remen Svendsen, rådgiver i Stavanger kommune

Torsdag 25. april: Arealbruk

Norge i rødt, hvitt og grått: Slik brukte NRK kunstig intelligens for å finne 44.000 naturinngrep
Mads Nyborg Støstad, journalist i NRK

Status natur og naturmangfold: NOU I samspill med naturen
Hanne K. Sjølie, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

Hvordan navigere målkonflikter? Innføring i hvordan Lillehammer kommune nivellerer hensyn til vekst og vern i planprosesser
Lieneke Bekkema og Ingvill Helset, Lillehammer kommune

Sesjon Panda og ReGIS
Natur i Norge (NiN) – Hvorfor trenger vi det?
Anne Britt Storeng, seniorrådgiver i Artsdatabanken

Arealregnskap i tre fylkeskommuner – ved to av dem
Astrid Espe og Frode Hansen, Rogaland og Innlandet fylkeskommuner

Can local value creation induce a sense of justice during green transitions in the Nordics?
Hilma Salonen, researcher at Nordregio

Nyskapande metodar for arealregnskap og naturtypekartlegging gjennom forskingsprosjektet NYVEST
Vegard Eriksen og James Holtom, Vestland fylkeskommune

Bruk av mobilitetskartlegginger i regionale og kommunale planer for å styre rett virksomhet til rett sted
Katrine Erichsen, rådgiver i Asplan Viak

Gaveregn:
Analyse ABØ (Akershus, Østfold og Buskerud)
Telemark
Agder
Rogaland
Vestland
Innlandet
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms

Sesjon KOMPAS
Metoder og verktøy for boligplanlegging
Elisabeth Bråthen, avdelingsleder geodata hos Lørenskog kommune

Fredag 26. april: Metode

Fakta og fantasi – fra tall til fortelling: erfaringer, tips og triks fra formidling av tall og kartdata
Inger Stensgaard Sørensen og Berit Kvaløy, Innlandet fylkeskommune

Metoder bak SSBs arealbrukskart
Margrete Steinnes, seniorrådgiver hos SSB

Kritisk kompetanse i grønn omstilling
Lene Waage, seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune

An introduction to ChatGPT and prompt engineering for coding
(GitHub-ressurser)
Benjamin Kwanen Tapley, researcher at SINTEF

Måling av barnefattigdom
Audun Langørgen, forsker hos SSB

Plakater

Vestfold 🏅
Trøndelag
Analyse ABØ
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland

Arrangementet er ferdig.

Dato

24 - 26 apr 2024
Avholdt

Tid

11:00 - 13:00

Etiketter

Kurs,
Modellnettverket,
Panda+

Sted

Scandic Lillehammer
Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer