Personvern i statistikk og analyse

Vestland fylkeskommune og Panda analyse inviterer til bambuslunsj der tema er personvern innenfor statistikk og analyse. Hva er egentlig personvern og dets grenser, hva bør en være obs på når en samler inn- og gjengir data, og hvilket handlingsrom finnes? Her er det mye å snakke om!

Vi innleder med en kort presentasjon av temaet fra Maj Britt Brendstuen, personvernombud i Vestland fylkeskommune. Hun vil blant annet gi eksempler på i hvilke sammenhenger vi som jobber med statistikk og analyse må stoppe opp og tenke personvern, og når dette ikke er aktuelt.

Deretter åpner vi for spørsmål, refleksjon og erfaringsutveksling. Som alltid oppfordrer vi til uformell faglig debatt og lav terskel for å ta ordet.

Teams-invitasjon sendes alle medlemmer i fagnettverket Panda+, og denne må gjerne videresendes til en kollega eller ti. Har du ikke fått innkalling, men ønsker å være med? Ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no. Du kan også melde deg inn i fagnettverket Panda+ her. Det er helt gratis og uforpliktende.

Arrangementet er ferdig.

Dato

05 sep 2023
Avholdt

Tid

12:00 - 13:30

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams