Pandaseminaret 2023

Takk for denne gang! Nedenfor finner du presentasjonene fra Pandaseminaret 2023:
Program

Onsdag 25. oktober

Velkommen til Stavanger!
Lasse Eide, seksjonssjef for opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune

Kompetanse i Stavanger-regionen: Hva trenger næringslivet i dag og i morgen?
Inger Tone Ødegård, strategidirektør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Strategier for å møte kompetansebehov i Distrikts-Norge
Ingvill Dahl, avdelingsdirektør hos Distriktssenteret

Regional kompetanseplan for Rogaland
Jone Kristian Sunde, rådgiver i Rogaland fylkeskommune

Parallellsesjon Panda analyse:
Lowcoderevolusjonen (kurs i Power BI og Power-plattformen)
Johanne Sognefest-Haaland, Head of AI and Analytics, Itera Bergen

Parallellsesjon kompetanse:
Fylkeskommunen sin kompetansepolitiske rolle
Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør i Innlandet

Torsdag 26. oktober

Felles kompetanseindikatorer for fylkeskommunene: metode og muligheter
Jon Olav Sliper, rådgiver hos Trøndelag fylkeskommune
Remi Mikalsen, seniorrådgiver hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Dashboard Møre og Romsdal
Dashboard Vestland

Parallellsesjon Panda analyse:
Norsk olje og gass
Jon Olav Sliper, rådgiver hos Trøndelag fylkeskommune

Bedriftsundersøkelsen
Steffen André Vatland og Gustav Svane, NAV Rogaland

Gaveregn:
Rogaland
Viken
Innlandet
Vestland
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms

Hvordan modellere boligbehov?
Orvika Rosnes, partner og daglig leder i Vista Analyse

Nye regionale næringskryssløp
Wiljar Hansen, forsker hos Transportøkonomisk institutt

NEET-problematikken: med innsikt fra Microdata.no
André Hansen, rådgiver hos Viken fylkeskommune

Parallellsesjon kompetanse:
Evaluering av Kompetanseforum – om oppdraget
Iselin Bøge Rom, Oxford Research

Kompetanseforum Nordland
Thina Mohus, Nordland fylkeskommune

Kompetanseforum Østfold
Elena Rosnes, Viken fylkeskommune

Erfaringer med Kompetanseforum Innlandet
Bjørn Lien, NAV Innlandet

Erfaringer med Kompetanseforum Innlandet
Gro Kvanli Dæhlin, viserektor NTNU Gjøvik

Fredag 27. oktober

Grønn analyse og kompetanseheving – erfaringer fra Vestland
Heidi Synnøve Gaustad, Innovasjon Norge
Lene Borgen Waage, Vestland fylkeskommune

Konjunkturprognoser for norsk økonomi
Håvard Hungnes, forsker hos Statistisk sentralbyrå

Nye tanker om regional omstilling
Knut Baglo, prosjektleder i Proneo

Rapportering av Fylkeshelseundersøkelsene (FHUS) til fylker og kommuner: Hvilke dilemmaer har vi?
Leif Edvard Aarø, ph.d. seniorforsker hos Folkehelseinstituttet

Regionale utviklingstrekk
Anne-Merete Halpern, utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet

Arrangementet er ferdig.

Utsolgt!

Dato

25 - 27 okt 2023
Avholdt

Tid

11:30 - 13:00

Etiketter

Kurs,
Modellnettverket,
Panda+

Sted

Clarion Hotel Energy
Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger