Pandaseminaret 2022

Pandaseminaret 2022 er avholdt. Nedenfor finner du presentasjoner til nedlasting.

Program

Onsdag 2. november
Workshopkurs i Pandamodellen
v/Jomar Sæterøy Maridal, daglig leder i Panda analyse

Torsdag 3. november
Om samfunnsutviklaroppdraget, og kvifor fylkeskommunen treng analysane!
v/Gunn Randi Seime, fylkeskommunedirektør i Møre og Romsdal

Økonomiske trender: Hvordan påvirkes regionene?
v/Torbjørn Eika, sjefsøkonom i KS

Nye befolkningsframskrivinger
v/Stefan Leknes, forsker hos SSB

Program for berekraftig by- og tettstadutvikling
v/Johannes Brekke, rådgiver hos Møre og Romsdal fylkeskommune

Parallellsesjon analyse
Multiregionale input-output-tabeller
v/Christer Anderstig, expert hos WSP Advisory

Målkonflikter i bærekraft
v/Rita Nerland, rådgiver hos Molde kommune

RAPS: Pandas söta bror
v/Elias Olofsson, analytiker hos Tilväxtverket

Se alt vi kan gjøre i microdata.no!
v/Jon Olav Sliper, rådgiver hos Trøndelag fylkeskommune

Fylkesstatistikken for Møre og Romsdal
v/Paul Magne Eidhammer, rådgiver hos Møre og Romsdal fylkeskommune

Parallellsesjon plan
Nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
v/Vigleik Stusdal Normann, seniorrådgiver hos Kommunal- og distriktsdepartementet

Gode kunnskapsgrunnlag for regional plan(strategi)
v/Henning Berby, fagleder for plan i KS

Arbeid med regional planstrategi
v/Ingunn Bakken Sjåholm, fylkesplansjef i Møre og Romsdal

Kunnskap for regional omstilling
v/Arnstein Kirste, rådgiver hos Innovasjon Norge

Fredag 4. november
Gaveregn!
Viken
Vestfold og Telemark (demo av VT+ kunnskap om regionen)
Agder
Troms og Finnmark
Innlandet (video)
Nordland
Møre og Romsdal
Trøndelag

UN Global Compact – prosjekter og erfaringer
v/Eirik Kanck, regionleder for UN Global Compact Møre og Romsdal

Innenlandske flyttinger de senere årene, med hovedvekt på innvandrernes flyttemønstre
v/Marianne Tønnessen, forsker hos NIBR ved OsloMet

Plakater fra poster session
Viken (vinner 2022 ?)
Vestfold og Telemark
Rogaland
Møre og Romsdal
Innlandet
Trøndelag
Troms og Finnmark
Civitas 1 og Civitas 2
Asplan Viak

Arrangementet er ferdig.

Dato

02 - 04 nov 2022
Avholdt

Tid

11:00 - 14:00

Mer info

Påmelding

Etiketter

Kurs,
Modellnettverket,
Panda+

Sted

Scandic Seilet
Gideonvegen 2, 6412 Molde