Nye befolkningsframskrivinger

Panda analyse inviterer sammen med SSB til bambuslunsj om de ferske befolkningsframskrivingene, som publiseres 5. juni. Hvordan skiller de seg fra bildet som ble tegnet for to år siden, hva betyr den skisserte utviklingen for fylker og lokalsamfunn, og hvordan påvirker endringene våre analyser?

Forskningsleder for befolkning og offentlig økonomi hos SSB, Stefan Leknes, deltar i samtalen, og det vil innledningsvis bli sagt noen ord om forutsetningene som ligger til grunn for de nye prognosene. Videre vil SSB orientere kort om et utviklingsprosjekt for revidering av metoder bak befolkningsprognoser, hvor også fylkeskommunene inviteres til å medvirke. Deretter åpner vi for drøfting om tall og inntrykk, problemstillinger og løsninger. Hvis noen har gjort noen analyser eller kartlegginger for egen region, oppfordrer vi dere til å vise og dele.

Som alltid er det lav terskel for å ta ordet eller å stille spørsmål under bambuslunsjene, som et uformelt arena for faglig meningsutveksling. Spre gjerne også ordet om arrangementet til andre. Velkommen til bambuslunsj!

Teams-invitasjon sendes medlemmer i fagnettverket Panda+, men alle interesserte er velkomne til å delta. Er du ikke medlem av fagnettverket, kan du melde deg inn her helt gratis. Ønsker du å få tilsendt invitasjon til kun dette arrangementet? Ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no.

Dato

18 jun 2024

Tid

12:30 - 14:00

Etiketter

Bambuslunsj,
Modellnettverket,
Panda+

Sted

Teams