Microdata.no for dummies – by dummies

Teams-invitasjon sendes til medlemmer i fagnettverket. Har du ikke mottatt invitasjon, men ønsker å være med? Send e-post til dagligleder@pandaanalyse.no.

Microdata.no er et pilotprosjekt av SSB og NSD hvor de utvikler en ny tjeneste for uttak av registerdata. Formålet med verktøyet er å gjørenye grep for å kunne tilby enklere tilgang til mikrodata til forskning og analyse.

Flere fylkeskommuner og FoU-miljøer deltar i pilotprosjektet med utprøving av verktøyet, som vil vare ut 2021. Panda analyse arrangerer derfor et drøftingsmøte, microdata.no for dummies – by dummies, for å utveksle brukererfaringer, tips, problemstillinger og mulige bruksområder for verktøyet.

Knagger til drøfting:

  • Hva har du fått ut av Microdata.no så langt? Show and tell
  • Hva kan det brukes til (i fylkeskommunal sammenheng)
  • Utfordringer/problemer
  • Ønsker til videre utvikling

Arrangementet er ferdig.

Dato

28 sep 2021
Expired!

Tid

13:00 - 14:30

Etiketter

Bambuslunsj,
Modellnettverket,
Panda+

Sted

Teams