Kurs i Pandamodellen, trinn 3: Praktisk bruk: Demografi

Dette er del av en større kursserie:
25.08.2022: Trinn 1 (Pandamodellen: Hva, hvorfor og hvordan)
08.09.2022: Trinn 2 (Kom i gang med å bruke modellen)
28.09.2022: Trinn 3 (Praktisk bruk: Demografi)
06.10.2022: Trinn 4 (Praktisk bruk: Næring og omstilling)
02.11.2022: Fysisk workshopkurs i Molde

Høsten 2022 kjører Panda analyse en omfattende kursserie i Pandamodellen. Dette er en ypperlig anledning til å lære deg å ta modellen i bruk, enten du jobber med regional statistikk, analyse eller planlegging – eller bare er nysgjerrig.

Pandamodellen er et unikt verktøy for regional analyse. I den kan du blant annet framskrive demografi- og befolkningsutvikling, utrede effektene et sjokk (nedlegging/nyetablering) i næringslivet vil ha for lokalsamfunnet og regionen, og bygge forståelse for driverne bak hvordan samfunn utvikler seg ulikt. Her kan du lese litt mer om hva modellen brukes til.

Kursserien kjøres som digitale hybridkurs. Det vil si at noe av innholdet er forhåndsinnspilt, og at vi vil være tilgjengelig på kurstidspunktet for å svare ut alle spørsmål du måtte ha. Alle kursmodulene blir også tilgjengelig som opptak i ettertid.

Serien avsluttes med et fysisk workshopkurs på Pandaseminaret i Molde 2. november.

I trinn 3 viser vi rent praktisk hvordan ulike fylkeskommunen benytter modellen innenfor demografianalyser:
Eksempler på praktisk bruk
Tilpassede analyser
Endre forutsetninger/innsatsfaktorer
Eksportere data

Kursholdere er Cathrine Bergjordet og Kjersti Norgård Aase fra Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner.

Arrangementet er ferdig.

Dato

28 sep 2022
Utløpt

Tid

13:00 - 14:00

Etiketter

Kurs,
Modellnettverket,
Panda+

Sted

Teams