Kurs, brukerseminar og årsmøte 27. – 28 april 2016

id Tema Innleder
kl00:00til00:00
09:05 – 09:50 Kort gjennomgang av fylkeskommunens ansvar/oppgaver i forbindelse med omstilling Johannes Skaar, Innovasjon Norge
09:50 – 10:30 Kick-off Ulf Johansen, SINTEF og Morten Zetlitz, Fete Typer
10:30 – 10:45 Ringvirkninger konkursen i Sydvaranger Gruve AS Sydvaranger Gruver AS gikk høsten 2015 konkurs. Mellom 350-400 ansatte mistet jobben, og det ble anslått at konkursen rammet 1400-1500 mennesker direkte eller indirekte. Unikon har sammen med Norconsult og SINTEF utarbeidet en rapport om ringvirkningen av konkursen på oppdrag av Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune. Sigmund Johnsen, Unikon
10:45 – 12:30 Lunsj
12:30 – 14:00 Dypdykk i ny omstillingsmodul i Panda Prosjektet skal utvikle en egen funksjonalitet i PANDAS grensesnitt for uthenting av statistikk og utarbeidelse av prognoser som skal benyttes i konsekvensanalysen som fylkeskommunene legger til grunn når de vurderer om en kommune bør få status som omstillingskommune. Bruk av PANDA skal gi økt kvalitet i analysearbeidet gjennom å sikre at konsekvensanalysen inneholder oppdatert deskriptiv statistikk og gir gode og relevante prognoser for utvalgte indikatorer for aktuelle omstillingsområder. Ulf Johansen, SINTEF og Morten Zetlitz, Fete Typer
14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 15:00 Testing og brukertilbakemelding ny omstillingsmodul I oppdraget til Fete Typer skal de gjennomgå den nye modulen og sørge for følgende: Konsekvent begrepsbruk Ordvalg som er relevante for RO-brukeren (ROterminologi) Brukerrelevante forklaringer og instruksjoner (ikke hva programmet gjør, men hva det løser av ROrelevante behov for brukeren) ALLTID: Gi oversikt. Forberede. Styre og svare på forventninger. Ulf Johansen, SINTEF og Morten Zetlitz, Fete Typer
15:00 – 16:00 Pause med noe å bite i

Tirsdag, 26.04.2016

Tid Tema Innleder
kl00:00til00:00
09:05 – 09:50 Kort gjennomgang av fylkeskommunens ansvar/oppgaver i forbindelse med omstilling Johannes Skaar, Innovasjon Norge
09:50 – 10:30 Kick-off Ulf Johansen, SINTEF og Morten Zetlitz, Fete Typer
10:30 – 10:45 Ringvirkninger konkursen i Sydvaranger Gruve AS Sydvaranger Gruver AS gikk høsten 2015 konkurs. Mellom 350-400 ansatte mistet jobben, og det ble anslått at konkursen rammet 1400-1500 mennesker direkte eller indirekte. Unikon har sammen med Norconsult og SINTEF utarbeidet en rapport om ringvirkningen av konkursen på oppdrag av Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune. Sigmund Johnsen, Unikon
10:45 – 12:30 Lunsj
12:30 – 14:00 Dypdykk i ny omstillingsmodul i Panda Prosjektet skal utvikle en egen funksjonalitet i PANDAS grensesnitt for uthenting av statistikk og utarbeidelse av prognoser som skal benyttes i konsekvensanalysen som fylkeskommunene legger til grunn når de vurderer om en kommune bør få status som omstillingskommune. Bruk av PANDA skal gi økt kvalitet i analysearbeidet gjennom å sikre at konsekvensanalysen inneholder oppdatert deskriptiv statistikk og gir gode og relevante prognoser for utvalgte indikatorer for aktuelle omstillingsområder. Ulf Johansen, SINTEF og Morten Zetlitz, Fete Typer
14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 15:00 Testing og brukertilbakemelding ny omstillingsmodul I oppdraget til Fete Typer skal de gjennomgå den nye modulen og sørge for følgende: Konsekvent begrepsbruk Ordvalg som er relevante for RO-brukeren (ROterminologi) Brukerrelevante forklaringer og instruksjoner (ikke hva programmet gjør, men hva det løser av ROrelevante behov for brukeren) ALLTID: Gi oversikt. Forberede. Styre og svare på forventninger. Ulf Johansen, SINTEF og Morten Zetlitz, Fete Typer
15:00 – 16:00 Pause med noe å bite i

Onsdag, 27.04.2016

Tid Tema Innleder
kl00:00til00:00
09:05 – 09:50 Kort gjennomgang av fylkeskommunens ansvar/oppgaver i forbindelse med omstilling Johannes Skaar, Innovasjon Norge
09:50 – 10:30 Kick-off Ulf Johansen, SINTEF og Morten Zetlitz, Fete Typer
10:30 – 10:45 Ringvirkninger konkursen i Sydvaranger Gruve AS Sydvaranger Gruver AS gikk høsten 2015 konkurs. Mellom 350-400 ansatte mistet jobben, og det ble anslått at konkursen rammet 1400-1500 mennesker direkte eller indirekte. Unikon har sammen med Norconsult og SINTEF utarbeidet en rapport om ringvirkningen av konkursen på oppdrag av Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune. Sigmund Johnsen, Unikon
10:45 – 12:30 Lunsj
12:30 – 14:00 Dypdykk i ny omstillingsmodul i Panda Prosjektet skal utvikle en egen funksjonalitet i PANDAS grensesnitt for uthenting av statistikk og utarbeidelse av prognoser som skal benyttes i konsekvensanalysen som fylkeskommunene legger til grunn når de vurderer om en kommune bør få status som omstillingskommune. Bruk av PANDA skal gi økt kvalitet i analysearbeidet gjennom å sikre at konsekvensanalysen inneholder oppdatert deskriptiv statistikk og gir gode og relevante prognoser for utvalgte indikatorer for aktuelle omstillingsområder. Ulf Johansen, SINTEF og Morten Zetlitz, Fete Typer
14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 15:00 Testing og brukertilbakemelding ny omstillingsmodul I oppdraget til Fete Typer skal de gjennomgå den nye modulen og sørge for følgende: Konsekvent begrepsbruk Ordvalg som er relevante for RO-brukeren (ROterminologi) Brukerrelevante forklaringer og instruksjoner (ikke hva programmet gjør, men hva det løser av ROrelevante behov for brukeren) ALLTID: Gi oversikt. Forberede. Styre og svare på forventninger. Ulf Johansen, SINTEF og Morten Zetlitz, Fete Typer
15:00 – 16:00 Pause med noe å bite i

Pandagruppen inviterer til kurs 27. april og brukerseminar og årsmøte 28. april 2016.

Årsmøte kl. 16:00 – 18:00
Saksnummer Tema Dokumenter
ÅM-sak 1/2016 KonstitueringStyrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til møteleder, referent og personer til å underskrive protokoll. Konstituering.pdf 26,84 kB
ÅM-sak 2/2016 Årsmelding og regnskap for 2015Styrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar årsmelding og regnskap for 2015 med følgende endring:Prosjekter: Skal være 2015 (ikke 2014).Status medlemmer og leietakere: Oslo kommune og Telemark fylkeskommune er fortsatt utmeldt i 2015. Årsmelding.pdf23,26 kBSignerrt årsregnskap med revisjonsberetning.pdf1,38 MB
ÅM-sak 3/2016 VedtektsendringerStyrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til nye vedtekter for Pandagruppen. Forslag til vedtektsendringer 2016.pdf 187,26 kB
ÅM-sak 4/2016 Årsprogram for 2016 og 2017Styrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til årsprogram for 2016 og 2017. Årsprogram.pdf 12,97 kB
ÅM-sak 5/2016 Budsjett for 2016 og 2017Styrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2016 og 2017. Budsjett 2016 og 2017.pdf 41,30 kB
ÅM-sak 6/2016 Valg av nytt styre og revisorValgkomiteen legger frem egen innstilling på forslag til nye styremedlemmer.Styrets innstilling til vedtak ved valg av valgkomite og revisor:Årsmøtet vedtar styrets innstilling til valgkomite og revisor Valgkomiteens innstilling til nytt styre.pdf 12,13 kBValg av valgkomite og revisor.pdf 31,49 kB
Årsmøteprotokoll Pandagruppen 28_04_2016 – signert.pdf1,34 MB


Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Medlemmer

For kursdagen dekker Pandagruppen dagpakke-prisen på kr 560,-.
For seminaret og årsmøtet dekker Pandagruppen helpensjonspakke for inntil en deltaker fra hvert medlem/leietaker. Ved flere deltakere fra samme medlem/leietaker er helpensjonspakken på         kr. 1.790.

Eventuell overnatting fra 28. til 29. april på kr. 1.380,- dekkes av den enkelte.

Leietakere

For kursdagen dekker deltakerne dagpakke-prisen på kr 560,-.
For seminaret og årsmøtet dekker deltakerne selv helpensjonspakkeVed flere deltakere fra samme medlem/leietaker er helpensjonspakken på kr. 1.790.

Eventuell overnatting fra 28. til 29. april på kr. 1.380,- dekkes av den enkelte.

Påmeldingen er avsluttet. Ta kontakt med post@pandagruppen.no dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

PDF-linker fra TORSDAG 28. april 2016:

Den viktige avklaringsfasen – Johannes Skaar.pdfOmstillingsmodulen i PANDA – Ulf Johansen.pdfBrukeropplevelse og brukervennlighet – Morten Zetlitz.pdf,

Arrangementet er ferdig.

Dato

27 apr 2016 - 28 apr 2016
Expired!

Etiketter

Kurs,
Modellnettverket,
Organisasjon

Sted

Scandic Kirkenes