Kurs/brukerseminar og årsmøte 23./24.-25. mai 2018

Onsdag, 23.05.2018

Tid Tema Innleder
11:30tilkl12:30 Lunsj for kursdeltakere
12:30 – 18:00 Utvidet nybegynnerkurs i Panda- innhold kommer SINTEF/Panda analyse

Torsdag, 24.05.2018

Tid Tema Innleder
11:30 – 12:30til00kl00: Lunsj
12:30 – 12:45 Velkommen Ingvild Becke (Kompas-Forum) og Torbjørn Trane Jensen (Panda analyse)
12:45 – 13:30 Kristiansand/Kristiansandsregionen og Agderfylkene Kristiansand kommune/Vest-Agder fylkeskommune
13:30 – 14:15 Kommunen som boligpolitisk aktør May Britt Hernes (Asplan Viak)
14:15 – 14:30 Pause
14:30 – 15:15 Fra fri flyt til aktiv styring Sveinung Eiksund, Trondheim kommune
15:15 – 16:00 Sammenhenger mellom boligtyper og befolkningssammensetning Rolf Barlindhaug evt Marit O. Nygaard (NIBR)
16:00 – 16:15 Pause
16:15 – 17:00 Helhetlig boligpolitisk planlegging Per Olaf Skogshagen, Husbanken
17:00 – 17:45 Sentralitetsindeksen Even Høydahl (SSB)
18:30 – 19:30 Byvandring for de som ønsker det
19:30 – Middag på Sjøhuset

Fredag, 25.05.2018

Tid Tema Innleder
09:30 – 11:45til00kl00: Presentasjon/workshop om prosjektene som er ferdigstilt i 2018: flerregional modell, utvidet omstillingsmodul, oppdaterte utviklingsbaner og FNR. SINTEF/Panda analyse
09:45 – 10:00 Pause
12:00 – 13:00 Årsmøte i Panda analyse (saksliste kommer)
13:00 – 14:00 Lunsj

Presentasjoner fra brukerseminaret

Per Gunnar Uberg, Kristiansand kommune: Kristiansands presentasjon

Kenneth Andresen, Vest-Agder fylkeskommune: Agders presentasjon

May Britt Hernes, Asplan Viak: Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør

Sveinung Eiksund, Trondheim kommune: Fra fri flyt til styring

Rolf Barlindhaug, NIBR: Sammenhengen mellom boligtyper og befolkningssammensetning

Per Olaf Skogshagen, Husbanken: Helhetlig boligpolitisk planlegging

Even Høydahl, SSB: Sentralitetsindeksen

Ulf Johansen, SINTEF: Nyutvikling i PANDA

Presentasjoner og dokumenter fra kurset

Ulf Johansen, SINTEF: Kurs i Omstillingsmodulen

Dokumenter til kurset: Andøy_OmstillingsplanStåsteds- og konsekvensanalyse Andøy Nordland fylkeskommuneØkonomiplan_2017_2020__-_vedtatt_av_kommunestyret

Saksliste for årsmøtet

Saksnummer Tema Dokumenter
ÅM-sak 1/2018 KonstitueringStyrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til møteleder, referent og personer til å underskrive protokoll.  ÅM-sak 1-18 Konstituering
ÅM-sak 2/2018 Årsmelding og regnskap for 2017Styrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar årsmelding og regnskap for 2017 uten endring.  ÅM-sak 2-18 Årsmelding 2017ÅM-sak 2-18 Årsregnskap 2017 Panda_signert av styretTil bruk ved lesning av årsregnskap: Budsjett 2017_2018, vedtatt av årsmøtet i 2017
ÅM-sak 3/2018 Årsprogram for 2018 og 2019Styrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til årsprogram for 2018 og 2019.  ÅM-sak 3-18 Årsprogram 2018
ÅM-sak 4/2018 Budsjett for 2018 og 2019Styrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2018 og 2019.  ÅM-sak 4-18 Budsjett 2018_2019
ÅM-sak 5/2018 Endring av indeks for regulering av avgifterStyrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til endring av indeks for regulering av avgifter.  ÅM-sak 5-18 Endring av indeks for regulering av avgifter
ÅM-sak 6/2018 Orienteringssak: Plan for oppdatering av ikke-årlige data i Panda  Kommer
ÅM-sak 7/2018 Valg av nytt styre og revisorValgkomiteen legger frem egen innstilling på forslag til nye styremedlemmer.Styrets innstilling til vedtak ved valg av valgkomite og revisor:Årsmøtet vedtar styrets innstilling til valgkomite og revisor.  ÅM-sak 7-18 Valg av nominasjonskomite og revisorÅM-sak 7-18 Valgkomiteen innstilling til nytt styre

Protokoll og vedtatte saker

Signert protokoll fra årsmøtet i Panda analyse 2018

ÅM-sak 1-18 Konstituering

ÅM-sak 2-18 Årsmelding 2017

ÅM-sak 2-18 Årsregnskap 2017 Panda_signert av styret, med revisjonsberetning

ÅM-sak 3-18 Årsprogram 2018, revidert

ÅM-sak 4-18 Budsjett 2018_2019

ÅM-sak 5-18 Endring av indeks for regulering av avgifter

ÅM-sak 7-18 Valgkomiteen innstilling til nytt styre

ÅM-sak 7-18 Valg av nominasjonskomite og revisor

Til opplysning: Årsmøtet avholdes i henhold til Panda analyses vedtekter og alle registrerte brukere av Pandasystemet har tilgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett. Det er bare medlemmer har stemmerett (én stemme per medlem).

Informasjon

Kompas-Forum og Panda analyse inviterer til brukerseminar om framtidig behov for boliger og arealplanlegging. Seminaret foregår på Scandic Kristiansand Bystranda Hotel i Kristiansand 24. og 25. mai.

Det er maksimalt plass til 80 deltakere. Hver kommune / fylke kan melde på flere deltakere. Hvis maksgrensen nås forbeholder vi oss retten til å begrense antall deltakere fra hver kommune /hvert fylke. Det er begrenset antall rom 23.-24. mai og førstemann til mølla, så det er lurt å melde seg på så tidlig som mulig.

Merk at programmet er foreløpig og at det kan komme noen justeringer.

Utvidet nybegynnerkurs 23. mai kl. 12:30-18:00 (lunsj 11:30)!

Panda analyse setter opp et utvidet nybegynnerkurs dagen før brukerseminaret, 23. mai. Det vil dekke både befolknings- og næringsmodellen. SINTEF stiller med et revidert kursopplegg, så det kan være nyttig både for gamle og nye! MERK: det er dessverre ikke flere ledige hotellrom på Scandic Kristiansand Bystranda Hotel . Det er fremdeles mulig å delta på kurset, men eventuell overnatting 23.-24. mai må ordnes selv.

Kurset er gratis for medlemmer og tilknyttede organisasjoner, men man må betale halvdagspakke til hotellet (kr. 550,- per person).

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Det vil også bli arrangert en felles middag på kvelden 24. mai, og vi kommer tilbake med detaljer om denne.

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

  • Overnatting inkl. dagpakker og middag fra 24. til 25. mai på Scandic Kristiansand Bystranda Hotel
  • For de som ikke overnatter på hotellet: dagpakker inkl. lunsj og middagen.

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting inkl. kr. 1 190,- og dagpakker kr. 479,- per dag.

Eventuell overnatting fra 23. til 24. november på kr. 1 190,- (enkeltrom) dekkes av den enkelte.

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

Tilknyttede organiasjoner

Deltakere fra tilknyttede organisasjoner dekker selv overnatting og dagpakker fra 24. til 25. mai, og evt. 23.-24. november, på Scandic Kristiansand Bystranda Hotel (kr 1 190 (enkeltrom), dagpakker kr. 479,- per dag.). Middagen betaler Panda analyse.

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

Arrangementet er ferdig.

Dato

23 mai 2018 - 25 mai 2018
Expired!

Etiketter

Kurs,
Modellnettverket,
Organisasjon

Sted

Scandic Kristiansand Bystranda