Kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi

Presentasjon Rogaland
Presentasjon Trøndelag
Presentasjon Vestfold og Telemark

Kan vi jobbe smartere med kunnskapsgrunnlagene til regional planstrategi? Kan fylkeskommunene effektivisere ved utforme noe i fellesskap, og hva skulle det i så fall være?

Vi inviterer til bambuslunsj om kunnskapsgrunnlagsarbeidet for regional planstrategi. Alle fylkeskommunene står ovenfor samme, store oppgave, og vi tenker det vil være nyttig å samsnakke prosesser, utfordringer og behov. Vi ønsker også å lodde stemningen for felles bestillinger/utforminger av data eller kunnskap mellom fylkeskommunene, og drodle rundt hvordan vi kan arbeide smartere slik at vi ikke må gjøre det samme om igjen hvert fjerde år.

Trøndelag og Rogaland fylkeskommuner vil innledningsvis gi en kort presentasjon av hva de planlegger for sitt kunnskapsgrunnlagsarbeid. Vi vil også gjerne høre fra andre fylkeskommuner. Ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no dersom dere ønsker å presentere noe.

Bambuslunsjer er digitale faglunsjmøter i regi av fagnettverket for statistikk og analyse, Panda+. De er åpne for alle, og er en uformell arena for meningsbrytning med lav terskel for å ta ordet eller å stille spørsmål.

Invitasjon sendes til alle medlemmer i Panda+, men vi oppfordrer til å spre ordet/videresende invitasjonen til alle som jobber med regional planstrategi. Har du ikke mottatt invitasjon eller har spørsmål, ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no.

Arrangementet er ferdig.

Dato

30 aug 2022
Utløpt

Tid

12:30 - 14:00

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams