Kart i kunnskapsgrunnlag

Hvordan kan vi bruke kart for å kommunisere kunnskap? Finnes de beste løsningene i Power BI, hos ESRI/GIS, eller helt andre steder? Og ikke minst, hvordan lykkes med å kommunisere kart-data til et bredt publikum? Årets siste bambuslunsj tar for seg disse temaene.

Vi starter møtet med innlegg fra Mehdi Khakpour, som er Associate Digital Director i COWI. Han vil vise gode eksempler på hvordan kartdata kan kommuniseres, og drøfte avveininger mellom ulike plattformvalg. Deretter vil Iryna Kulagina fra Trøndelag fylkeskommune vise eksempler på hvordan kartdata på Power-plattformen har blitt tatt i bruk i Trøndelag.

Etter innleggene blir det anledning til å stille spørsmål, og vi åpner for diskusjon og erfaringsutveksling om temaet. Som alltid oppfordrer vi til lav terskel for å ta ordet.

Teams-invitasjon sendes medlemmer i fagnettverket Panda+, og alle interesserte er velkomne til å delta. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn gratis her. Ønsker du å få tilsendt invitasjon til kun dette arrangementet? Ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no.

Arrangementet er ferdig.

Dato

12 des 2023
Avholdt

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams