Indikatorsett for bærekraft

Panda analyse inviterer til bambuslunsj om hvordan fylkeskommunen kan utvikle gode indikatorsett for å måle bærekraft. Hva tenker fylkene om dette, og kan vi forenes om en felles løsning eller tilnærming?

I denne bambuslunsjen vil ATEA innledningsvis gi en presentasjon av sin United Cities dataplattform, som er én teknisk løsning for bærekraftsrapportering og -indeksering. Deretter ønsker vi gjerne innspill fra fylkeskommunene om behov, muligheter og utfordringer for måling av bærekraft.

Vi oppfordrer som alltid til lav terskel for å ta ordet og en god, uformell faglig debatt. Forslag til tema til drøfting:

Hvilken tilnærming har fylkeskommunene til bærekraftsindikatorer i dag?
Har vi lik- eller ulik tilnærming?
Planlegges det noe fremover?
Kan vi få til noe felles?

Invitasjon sendes til alle medlemmer i fagnettverket Panda+, men alle er velkomne til å delta. Har du ikke mottatt invitasjon? Ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no.

Arrangementet er ferdig.

Dato

01 feb 2023
Avholdt

Tid

13:00 - 14:30

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams