Fylkeskommunale behov i folkehelseundersøkelser

Panda analyse inviterer til bambuslunsj om FHUS og fylkeskommunenes behov og innretninger i disse. Kan vi lære av hverandre, hvordan kommuniserer resultater, og er det mulig å sikre sammenlikning på tvers av regionene?

Innledningsvis vil Thomas Sevenius Nilsen fra Folkehelseinstituttet gi en innføring i hvordan FHUS bør gjennomføres, sett fra FHIs ståsted. Deretter vil Oddmund Frøystein fra Agder fylkeskommune redegjøre for erfaringer med deres gjennomføring. Deretter åpner vi for diskusjon, erfaringsutveksling og drøfting omkring følgende problemstillinger:

Hvilke gode og dårlige erfaringer har fylkene med sin gjennomføring av FHUS?
Hvordan innrettes fylkesspesifikke suppleringsspørsmål?
Tiltak for økt svarprosent/representativitet?

Hvordan vekte, trekke utvalg og koble mot ev. register?
Hvordan spre, markedsføre og kommunisere resultatene fra FHUS?

Vi setter stor pris på om deltakerne kan reflektere litt rundt disse problemstillingene i forkant av bambuslunsjen. PS: På slutten av møtet håper vi også å få til en statusoppdatering om FHIs nye statistikkbank og API-løsning.

Velkommen til bambuslunsj!

Teams-invitasjon sendes medlemmer i fagnettverket Panda+, men alle interesserte er velkomne til å delta. Er du ikke medlem av fagnettverket, kan du melde deg inn her helt gratis. Ønsker du å få tilsendt invitasjon til kun dette arrangementet? Ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no.

Arrangementet er ferdig.

Dato

16 feb 2024
Avholdt

Tid

12:00 - 13:30

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams