Ekstraordinært årsmøte

Etter at daglig leder i Panda analyse måtte trekke seg fra og med 1. januar 2020 har foreningen vært uten daglig leder. Samtidig ser styret et behov for å utvide stillingen som daglig leder til 100 prosent, noe som vil ha store budsjettmessige konsekvenser.

Styret ser seg derfor nødt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte legges til fylkesrådmannskollegiets møte 31.januar 2020.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Panda analyse

Dagsorden

Sak

Sakspapirer/info

Konstituering

Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å signere protokoll

1. Opprettelse av stilling som daglig leder i 100 %
2. Reserveløsning hvis man ikke får landet en avtale om daglig ledelse av Panda analyse
3. Midlertidig løsning frem til daglig leder er på plass
4. Habilitet og utvidelse av styret i forbindelse med ansettelse av daglig leder

Arrangementet er ferdig.

Dato

31 jan 2020
Expired!

Etiketter

Organisasjon

Sted

Radisson Blu Oslo lufthavn

Arrangør

Panda analyse