Deling av koder og scripts i analysemiljøene

Panda+ inviterer til bambuslunsj for erfaringsutveksling av koding og scripts knyttet til regional analyse.

Analysemiljøene i fylkeskommunene tar i større og større grad i bruk nye løsninger for datainnhenting og -bearbeiding. API-løsninger, BI-dasboards og microdata.no er alle eksempler på verktøy som på få år har snudd opp ned på måten fylkeskommunene arbeider med kunnskapsgrunnlag.

Vi ser stor merverdi i deling av kunnskap om ulike løsninger innenfor dette feltet, og ønsker å etablere en velfungerende plattform for deling av scripts, koder og kunnskap mellom analysemiljøene. I denne bambuslunsjen vil vi derfor diskutere behov, utfordringer og muligheter omkring dette.

Som vanlig legges det opp til en uformell setting med lav terskel for å ta ordet. Invitasjon til bambuslunsjen er sendt til alle medlemmene i Panda+. Har du ikke mottatt noen invitasjon men ønsker å være med, ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no.

Arrangementet er ferdig.

Dato

07 des 2022
Utløpt

Tid

12:30 - 14:00

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams