Brukerseminar og årsmøte 11.-12. mai 2017

Onsdag, 10.05.2017

Tid Tema Innleder
08:30 – 11:30 Nybegynnerkurs i Panda (NB! Avhengig av nok påmeldte)
11:30 – 12:30 Lunsj Grethe Lied Felde (Kompas-Forum) og Torbjørn Trane Jensen (Pandagruppen)
12:30 – 12:45 Velkommen Pål Grini (Stavanger kommune)
12:45 – 13:30 Nye Trøndelag og framtidas Trondheim Karl-Heinz Cegla (Nord-Trøndelag fylkeskommune) og Einar Aassved Hansen (Trondheim kommune)
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:45 Befolkningsframskrivninger i SSB. SSB om egne forutsetninger, fordeling av flytting, inn- og utvandring Stefan Leknes (Statistisk sentralbyrå)
14:45 – 15:30 Utvikling basert på trend, arbeidsmarked og boliger. Hva er den riktige miksen for en kommune? Pål Grini (Stavanger kommune)
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 17.00 Tematiske parallelsesjoner 1 – Omsorgsbehov 2 – Kompetansebehov
15.45 – 17.00 1 – Omsorgsbehov: Trondheim kommune har gjort analyser av framtidig omsorgsbehov i eldreplanen for kommunen, blant anna basert på befolkningsprognoser frå Kompas. Øystein Dahl (Trondheim kommune)
15.45 – 17.00 2 – Kompetansebehov: Nordlandsforskning har sammen med Nordland fylkeskommune hatt et pilotprosjekt på kryssing av kompetansedata i forbindelse med Forsvarets nedleggelse på Andøya Nordlandsforskning
17.30 – 19.00 Felles middag på hotellet (NB! Tidspunkt er foreløpig) Trondheim kommune
20.00 –

Torsdag, 11.05.2017

Tid Tema Innleder
9.00 – 9.45 Klimadata – tilrettelegging for sammenlignbar statistikk og metode Nina Holmengen (Miljødirektoratet)
9.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.50 Separate samlinger Pandagruppen / Kompas-Forum Arbeidstittel: Forutsetninger i Panda – hva kan endres og hvilke konsekvenser får det? SINTEF
11.00 – 13.00 Årsmøte Saksliste under
13.00 – 14.00 Lunsj

Saksliste for årsmøtet

Saksnummer Tema Dokumenter
ÅM-sak 1/2017 KonstitueringStyrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til møteleder, referent og personer til å underskrive protokoll. ÅM-sak 1-17 Konstituering.pdf 5,07 kB
ÅM-sak 2/2017 Årsmelding og regnskap for 2016Styrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar årsmelding og regnskap for 2016 uten endring. ÅM-sak 2-17 Årsmelding for Pandagruppen 2016.pdf71,59 kBÅM-sak 2-17 Signert årsregnskap 2016 med revisjonsberetning.pdf1,70 MB
ÅM-sak 3/2017 VedtektsendringerStyrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nye vedtekter for Pandagruppen.ÅM-sak 3-17 Forslag til vedtektsendringer for Pandagruppen 2017, oppdatert.pdf61,95 kB ÅM-sak 3-17 Forslag til vedtektsendringer for Pandagruppen 2017.pdf 60,70 kB
ÅM-sak 4/2017 Årsprogram for 2017 og 2018Styrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar styrets forslag til årsprogram for 2017 og 2018. ÅM-sak 4-17 Årsprogram 2017 og 2018.pdf 6,06 kB
ÅM-sak 5/2017 Budsjett for 2017 og 2018Styrets innstilling til vedtak:Årsmøtet vedtar å øke posten «Datakjøp fra SSB» med 200 000 kroner per år. Årsmøtet vedtar ellers styrets forslag til budsjett for 2017 og 2018. ÅM-sak 5-17 Budsjett 2017 og 2018.pdf100,53 kB
ÅM-sak 6/2017 Valg av nytt styre og revisorValgkomiteen legger frem egen innstilling på forslag til nye styremedlemmer.Styrets innstilling til vedtak ved valg av valgkomite og revisor:Årsmøtet vedtar styrets innstilling til valgkomite og revisor. ÅM-sak 6-17 Valgkomiteen innstilling til nytt styre.pdf 61,31 kBÅM-sak 6-17 Valg av valgkomite og revisor.pdf 5,02 kB

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

  • Overnatting fra 11. til 12. mai på Scandic Nidelven, Trondheim (kr 1 190,- enkeltrom per person).
  • Dagpakker inkl. lunsj 11. og 12. mai (til sammen kr 1 360,- per person).

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting og to dagpakker på kr. 2 550,-.

Eventuell overnatting fra 10. til 11. mai må ordnes og betales av den enkelte. Bookingkode for avtalepris 10.-11. fås ved henvendelse til post@pandagruppen.no. Merk at Pandagruppen gir informasjon til hotellet vedrørende overnatting 11.-12. mai, så du trenger bare kontakte hotellet om du skal overnatte 10.-11. mai.

Leietakere

Deltakere fra leietakerne dekker selv dagpakke-prisene på kr 680,- per dag.

Deltakere fra leietakerne dekker selv overnatting fra 11. til 12. mai på Scandic Nidelven, Trondheim (kr 1 190,- (enkeltrom) / kr 1 390,- (dobbeltrom)).

Eventuell overnatting fra 10. til 11. mai må ordnes og betales av den enkelte. Bookingkode for avtalepris 10.-11. fås ved henvendelse til post@pandagruppen.no. Merk at Pandagruppen gir informasjon til hotellet vedrørende overnatting 11.-12. mai, så du trenger bare kontakte hotellet om du skal overnatte 10.-11. mai.

Middag

Pandagruppen dekker felles middag (og litt drikke) på hotellet for alle deltakerne fra medlemmer og leietakere på kvelden 11. mai.

Begrenset antall plasser

Det er maksimalt plass til 80 deltakere på den faglige delen av seminaret. Hver kommune / fylke kan melde på flere deltakere. Hvis maksgrensen nås, forbeholder vi oss retten til å begrense antall deltakere fra hver kommune /hvert fylke.

PÅMELDINGEN TIL BRUKERSEMINARET ER NÅ STENGT. Kontakt post@pandagruppen.no om du ønsker å delta på brukerseminaret eller årsmøtet.

Arrangementet er ferdig.

Dato

11 mai 2017 - 12 mai 2017
Expired!

Etiketter

Modellnettverket,
Organisasjon

Sted

Scandic Nidelven