Boligplanlegging: Hvordan gå frem?

Vi inviterer til årets første bambuslunsj med tema boligbygging og boligplanlegging – hvordan gå frem?

Hvordan inngår boligbehov i fylkeskommunenes helhetlige planlegging, og hvordan håndteres dette i regionale planstrategier? Hva blir boligbehovet framover, og er måten vi planlegger for bosetting i dag god nok? Vi inviterer til drøfting og deling av erfaringer.

Stian Skår Ludvigsen fra Asplan Viak vil innlede om framskrivinger av bosetting- og boligbehov, basert på oppdrag han for tiden har for henholdsvis Rogaland fylkeskommune og Kommunal- og distriktsdepartementet. Deretter åpner vi for diskusjon. Som alltid oppfordrer vi til lav terskel for å ta ordet og en uformell faglig drøfting.

Invitasjon sendes medlemmer i fagnettverket Panda+, men arrangementet er åpent for alle. Ikke fått invitasjon? Ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no.

Arrangementet er ferdig.

Dato

18 jan 2023
Avholdt

Tid

12:30 - 14:00

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams