Årsmøte i Panda analyse 2024

Protokoll fra årsmøte i Panda analyse 2024

Innkalling til ordinært årsmøte

Styrets innstillinger til saker i årsmøtet

Panda analyse kaller inn til ordinært årsmøte for 2024 den 7. juni. Årsmøtet er del av det fylkeskommunale næring- og plankollegiets møte. Medlemmer av Panda analyse (fylkeskommunene og Kommunal- og distriktsdepartementet) inviteres til møtet av kollegiets sekretariat (KS).

Styrets innstilling til saksliste publiseres på denne siden senest 6. mai. Frist for medlemmene å melde inn ev. flere saker er 15. mai. Sakspapirer og eventuelle vedlegg publiseres på denne siden senest 24. mai.

Saksliste og sakspapirer
SakSakspapirer
ÅM-01/24: KonstitueringKonstituering
ÅM-02/24: Årsmelding 2023Årsmelding for 2023
ÅM-03/24: Regnskap 2023Årsregnskap for 2023
Revisors beretning
Uttalelse fra ledelsen
ÅM-04/24: Årsprogram 2024Panda analyses årsprogram for 2024
ÅM-05/24: Utviklingsprosjekter i PandamodellenPresentasjon av prosjektene
ÅM-06/24: Budsjett og økonomiplan 2024-2025Budsjett og økonomiplan 2024-2025
ÅM 07/24: Valg av styreleder, styremedlemmer, revisor og valgkomitéValgkomiteens innstilling
Eventuelt

Arrangementet er ferdig.

Dato

07 jun 2024
Avholdt

Tid

14:00 - 16:00

Etiketter

Organisasjon

Sted

Teams