Årsmøte i Panda analyse 2020

Panda analyse kaller inn til ordinært årsmøte 20. mars 2020. Møtet gjennomføres digitalt.

Innkalling til ordinært årsmøte i Panda analyse 2020

Dagsorden

Sak

Sakspapirer

1/20 Konstituering

2/20 Årsmelding 2019

4/20 Årsprogram 2020

5/20 Medlemsavgift

6/20 Budsjett 2020

7/20 Daglig ledelse av Panda analyse frem til daglig leder er på plass

8/20 Valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomité og revisor

Arrangementet er ferdig.

Dato

20 mar 2020
Expired!

Etiketter

Organisasjon

Sted

Teams

Arrangør

Panda analyse