Arealdataverktøy for regional transportmodell

Vi trenger bedre kunnskap om hvordan arealbruk og transportplanlegging påvirker hverandre. Derfor jobbes det med å utvikle og programmere et eget arealdataverktøy som kan brukes i den regionale transportmodellen.

Tore Leite i Kommunal- og moderninseringsdepartementet vil i dette webinaret snakke om status for utvikling av prosjektet, pilotene som er gjennomført i Grenland, Tromsø og Kristiansand, og om hvilke muligheter som ligger i å analysere skjæringspunktene areal og transport.

Bernt Østnor i Rogaland fylkeskommune vil fortelle om sitt arbeid med å utvikle arealindikatorer i Rogaland, og drøfte muligheter og utfordringer med arealdataverktøyet spesielt, og regional transportmodell generelt, fra et fylkeskommunalt ståsted.

Dette webinaret er rettet mot alle som jobber med transport- og/eller arealplanlegging, og som er interessert i hvordan disse fagmiljøene kan samhandle fremover. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne underveis. Det tas også opptak som gjøres tilgjengelig på pandaanalyse.no i ettertid.

Påmelding kreves, meld deg på via lenken under. Vel møtt!

Arrangementet er ferdig.

Dato

25 nov 2020
Expired!

Tid

10:00 - 11:30

Etiketter

Modellnettverket,
Webinar

Sted

Webinar