DU ER HER: Forside > Seminarer > Brukerseminar i Sogndal 15.-16. november 2017

onsdag, 15.11.2017

Tid Tema Innleder
11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 - 13:00 Velkommen til Sogn og Fjordane Næringssjef Jan Heggheim i Sogn og Fjordane FK
13:00 - 17:00 Avansert kurs i demografimodellen - mer informasjon kommer SINTEF + Panda analyse
17:30 - 19:00 Bedriftsutvikling og planlegging - likheter og utfordringer mellom storby og bygd (inkluderer frivillig guidet tur) Rikke Westwig
19:30 - Felles middag på hotellet

torsdag, 16.11.2017

Tid Tema Innleder
09:00 - 11:30 Presentasjon av flerregional modell i Panda SINTEF + Panda analyse
11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 - 15:00 Styrker og utfordringer i regional utvikling og planlegging: befolkning, næring og identitet (inkludert pauser)
12:30 - 12:50 - Omdøme og stadutvikling Rasmus Mo, omdømmeleiar, mentor og motivator i Sogndal Fotball
12:50 - 13:35 - Sogndal, ein liten storby! Cornelis Erstad, plansjef i Sogndal
12:35 - 14:05 - "Best practice": Regionale utviklingstrekk - Kommunal- og moderniseringsdepartementets bruk av Panda Vidar Jensen (KMD)
14:30 - 15:00 Raps - Pandas svenske "kusine" - Hvordan jobber de med regionale analyser i Sverige? Christer Anderstig (WSP Sverige)
15:00 - 16:00 Presentasjon av pågående prosjekt og ny nettside Panda analyse

Pandagruppen inviterer til brukerseminar 15. og 16. november 2017 med fokus på avansert bruk, den nye flerregionale modellen og regional utvikling.

 

Reise til/fra Sogndal

Det går fly fra Bergen og Oslo på morgenen og vi avslutter i tide til å nå flyene 18:20 til Bergen og 18:25 til Oslo. Vi oppfordrer deltakerne til å bestille fly så raskt som mulig for å være sikre på plass på ønskede flyginger. Det er også mulighet å ta buss

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Det vil også bli arrangert en felles middag på kvelden 15. november, og vi kommer tilbake med detaljer om denne.

Merk: i avtalen med hotellet ligger dagpakker inne i pakken for de som overnatter, så kr 1 345,- er for både overnatting, dagpakker inkl. lunsj og felles middag på kvelden 15. november. Dersom man ikke overnatter på hotellet, koster dagpakkene kr 470,- per dag og middagen kr 420,-.

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

  • Overnatting inkl. dagpakker og middag fra 15. til 16. november på Quality Hotel Sogndal (kr 1 345,- enkeltrom per person).
  • For de som ikke overnatter på hotellet: dagpakker kr 470,- per dag og middagen kr 420,-.

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting inkl. kr. 1 345,-.

Eventuell overnatting fra 14. til 15. november på kr. 1 202,- (enkeltrom) dekkes av den enkelte.

Leietakere

Deltakere fra leietakerne dekker selv overnatting inkl. dagpakker og middag fra 15. til 16. november, og evt. 14.-15. november, på Quality Hotel Sogndal (kr 1 345,- og kr 1 202,- (enkeltrom)).

Dersom man ikke overnatter på hotellet, koster dagpakkene kr 470,- per dag og middagen kr 420,-.

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info:
*
Opsjoner:

Jeg deltar 15.-16. november med overnatting
Jeg deltar 15.-16. november uten overnatting (to dagpakker)
Jeg deltar bare 15. november (dagpakke, ikke overnatting)
Jeg deltar bare 16. november (dagpakke, ikke overnatting)
Jeg ønsker å delta på middagen 15. november (inkludert i prisen for de som overnatter på hotellet)
Jeg ønsker å delta på felles aktivitet på ettermiddagen 15. november (gratis)
Jeg ønsker å delta på avansert kurs i demografimodellen
Jeg ønsker overnatting 14.-15. november