DU ER HER: Forside > Seminarer > Brukerseminar og årsmøte 23.-24. mai 2019 med kurs 22. mai – Thon Hotel Ski

onsdag, 22.05.2019

Tid Tema Innleder
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 17:00 Nybegynnerkurs Panda analyse

torsdag, 23.05.2019

Tid Tema Innleder
10:00 - 10:15 Velkommen Ingvild Becke, Kompas-Forum og Cathrine Bergjordet, Panda analyse
10:15 - 11:00 Viken viser vei – FNs bærekraftsmål i offentlig planlegging Espen Karstensen, Buskerud Fylkeskommune
11:00 - 11:30 Nye Follo kommune Ski kommune og Oppegård kommune
11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 - 13:00 Perspektivmeldingen Arent Skjæveland, Finansdepartementet
13:00 - 13:45 Makroøkonomiske drivere for befolkningsutvikling Øystein Dørum, NHO
13:45 - 14:00 Pause
14:00 - 14:30 Fruktbarhet Espen Andersen, SSB
14:30 - 15:00 Innenlands flytting og innvandring Even Høydahl, SSB
15:00 - 15:45 Suksessfulle disktriktskommuner Knut Vareide, Telemarksforskning
15:45 - 16:00 Pause
16:00 - 16:45 «Fritt om fruktbarhet» Jan Ludvig Andreassen, Eika-gruppen
18:30 - Ut på tur
19:30 - Felles middag

fredag, 24.05.2019

Tid Tema Innleder
09:00 - 09:45 Boliger og husholdninger Hong Xu, Norges Bank
10:00 - 13:00 Panda-sesjon: Nytt fra Panda analyse og generalforsamling (mer informasjon kommer
13:00 - 14:00 Lunsj

Vedtatte saker fra årsmøtet

ÅM-sak 1-19 Konstituering

ÅM-sak 2-19 Årsmelding 2018

ÅM-sak 2-19 Signert årsregnskap 2018

ÅM-sak 2-19 2.100 2018 Revisjonsberetning Pandagruppen

ÅM-sak 3-19 Årsprogram 2019-20

ÅM-sak 4-19 Budsjett 2019 og 2020

ÅM-sak 5-19 Vedtekter for Panda analyse vedtatt av årsmøtet 24.5.2019

ÅM-sak 6-19 Plan for oppdatering av ikke-årlige data i Pandamodellen

ÅM-sak 7-19 Nytt styre

ÅM-sak 7-19 Valg av nominasjonskomite og revisor

Protokoll Pandagruppen 2019 signert

 

Program

Program for brukerseminar mai 2019 – Panda analyse (pdf)

 

Presentasjoner fra nybegynnerkurset

Per Jorulf Overvik – Statistikkuttak og næringsmodellen (omstillingsmodulen)

Cathrine Bergjordet – Innføring i befolkningsmodellen

 

Presentasjoner fra brukerseminaret

Espen Karstensen – Viken viser vei – FNs bærekraftsmål i offentlig planlegging

Arild Øien – Nye Follo kommune

Arent Skjæveland – Perspektivmeldingen

Øystein Dørum – Makroøkonomiske drivere for befolkningsutvikling

Espen Andersen – Fruktbarhet

Even Høydahl – Innenlands flytting og innvandring

Knut Vareide – Suksessrike distriktskommuner

Jan Ludvig Andreassen – Økonomiske aspekter ved demografiske endringer

Hong Xu – Boliger og husholdninger

Cathrine Bergjordet – Styret informerer

Torbjørn Digernes Jakobsen – Fagnettverket for statistikk og analyse

 

Informasjon

Panda analyse inviterer til felles brukerseminar med Kompas-Forum 23. og 24. mai med fokus på sentrale utviklingstrekk som vil påvirke framtiden vår og som dermed også gir et bakteppe for våre analyser og framskrivninger. Det blir årsmøte for Panda analyse 24. mai. I tillegg blir det et nytt nybegynnerkurs i Panda 22. mai.

Det er maksimalt plass til 80 deltakere. Hver kommune / fylke kan melde på flere deltakere. Hvis maksgrensen nås forbeholder vi oss retten til å begrense antall deltakere fra hver kommune /hvert fylke. Det er begrenset antall rom 22.-23. mai og førstemann til mølla, så det er lurt å melde seg på så tidlig som mulig.

 

Nybegynnerkurs

Mer informasjon om innholdet kommer, men det vil være annerledes enn tidligere kurs.

 

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Det vil også bli arrangert en felles middag på kvelden 23. mai, og vi kommer tilbake med detaljer om denne.

 

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Panda analyse følgende:

  • Overnatting inkl. dagpakker og middag fra 23. til 24. mai på Thon Hotel Ski
  • For de som ikke overnatter på hotellet: dagpakker inkl. lunsj og middagen.

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting inkl. kr. 1 195,- og dagpakker kr. 590,- per dag.

Eventuell overnatting fra 22. til 23. november på kr. 1 190,- (enkeltrom) dekkes av den enkelte (men meldes inn av Panda analyse).

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

 

Tilknyttede organiasjoner

Deltakere fra tilknyttede organisasjoner dekker selv overnatting og dagpakker fra 23. til 24. mai, og evt. 22.-23. mai, på Thon Hotel Ski (kr 1 195 (enkeltrom), dagpakker kr. 590,- per dag.). Middagen betaler Panda analyse.

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

 

Saksliste for årsmøtet

Saksnummer Tema Dokumenter
ÅM-sak 1/2019 Konstituering

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til møteleder, referent og personer til å underskrive protokoll.

ÅM-sak 1-19 Konstituering
ÅM-sak 2/2019 Årsmelding og regnskap for 2018

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar årsmelding og regnskap for 2018 uten endring.

ÅM-sak 2-19 Årsmelding 2018

ÅM-sak 2-19 Signert årsregnskap 2018

2.100 2018 Revisjonsberetning Pandagruppen

Til hjelp ved lesing av regnskap: Budsjett 2018_2019, vedtatt i 2018

ÅM-sak 3/2019 Årsprogram for 2018 og 2019

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til årsprogram for 2019 og 2020.

 ÅM-sak 3-19 Årsprogram 2019-20
ÅM-sak 4/2019 Budsjett for 2019 og 2020

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2019 og 2020.

ÅM-sak 4-19 Budsjett 2019 og 2020
ÅM-sak 5/2019 Vedtektsendringer

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til nye vedtekter for Panda analyse.

Forslag til nye vedtekter: ÅM-sak 5-19 Forslag til nye vedtekter for Panda analyse

Alle endringer: ÅM-sak 5-19 Alle endringsforslag til vedtekter for Panda analyse

ÅM-sak 6/2019 Orienteringssak: Plan for oppdatering av ikke-årlige data i Panda ÅM-sak 6-19 Plan for oppdatering av ikke-årlige data i Pandamodellen
ÅM-sak 7/2019 Valg av nytt styre og revisor

Valgkomiteen legger frem egen innstilling på forslag til nye styremedlemmer.

Styrets innstilling til vedtak ved valg av valgkomite og revisor:

Årsmøtet vedtar styrets innstilling til valgkomite og revisor.

ÅM-sak 7-19 Valgkomiteens innstilling til nytt styre

ÅM-sak 7-19 Valg av nominasjonskomite og revisor

 

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info:
*
Opsjoner:

Jeg deltar 23.-24. mai med overnatting
Jeg deltar 23.-24. mai uten overnatting (kun dagpakker)
Jeg deltar bare 23. mai (dagpakke, ikke overnatting)
Jeg deltar bare 24. mai (dagpakke, ikke overnatting)
Jeg ønsker å delta på middagen 23. mai (dekt av Panda analyse)
Jeg ønsker å delta på nybegynnerkurs (22. mai)
Jeg ønsker overnatting 22.-23. mai (uavhengig av om du skal på kurset, dekkes selv av alle, men bestilles av Panda analyse)