DU ER HER: Forside > Seminarer > Brukerseminar og årsmøte 23.-24. mai 2018 med kurs 22. mai – Thon Hotel Ski

onsdag, 22.05.2019

Tid Tema Innleder
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 17:00 Nybegynnerkurs Panda analyse

torsdag, 23.05.2019

Tid Tema Innleder
10:00 - 10:15 Velkommen Ingvild Becke, Kompas-Forum og Cathrine Bergjordet, Panda analyse
10:15 - 11:00 Viken viser vei – FNs bærekraftsmål i offentlig planlegging Espen Karstensen, Buskerud Fylkeskommune
11:00 - 11:30 Nye Follo kommune Ski kommune og Oppegård kommune
11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 - 13:00 Perspektivmeldingen Arent Skjæveland, Finansdepartementet
13:00 - 13:45 Makroøkonomiske drivere for befolkningsutvikling Øystein Dørum, NHO
13:45 - 14:00 Pause
14:00 - 14:30 Fruktbarhet Espen Andersen, SSB
14:30 - 15:00 Innenlands flytting og innvandring Even Høydahl, SSB
15:00 - 15:45 Suksessfulle disktriktskommuner Knut Vareide, Telemarksforskning
15:45 - 16:00 Pause
16:00 - 16:45 «Fritt om fruktbarhet» Jan Ludvig Andreassen, Eika-gruppen
18:30 - Ut på tur
19:30 - Felles middag

fredag, 24.05.2019

Tid Tema Innleder
09:00 - 09:45 Boliger og husholdninger Norges Bank
10:00 - 13:00 Panda-sesjon: Nytt fra Panda analyse og generalforsamling (mer informasjon kommer
13:00 - 14:00 Lunsj

Informasjon

Pandagruppen inviterer til felles brukerseminar med Kompas-Forum 23. og 24. mai med fokus på sentrale utviklingstrekk som vil påvirke framtiden vår og som dermed også gir et bakteppe for våre analyser og framskrivninger. Det blir årsmøte for Pandagruppen 24. mai. I tillegg blir det et nytt nybegynnerkurs i Panda 22. mai.

Det er maksimalt plass til 80 deltakere. Hver kommune / fylke kan melde på flere deltakere. Hvis maksgrensen nås forbeholder vi oss retten til å begrense antall deltakere fra hver kommune /hvert fylke. Det er begrenset antall rom 22.-23. mai og førstemann til mølla, så det er lurt å melde seg på så tidlig som mulig.

 

Nybegynnerkurs

Mer informasjon om innholdet kommer, men det vil være annerledes enn tidligere kurs.

 

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Det vil også bli arrangert en felles middag på kvelden 23. mai, og vi kommer tilbake med detaljer om denne.

 

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

  • Overnatting inkl. dagpakker og middag fra 23. til 24. mai på Thon Hotel Ski
  • For de som ikke overnatter på hotellet: dagpakker inkl. lunsj og middagen.

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting inkl. kr. 1 195,- og dagpakker kr. 590,- per dag.

Eventuell overnatting fra 22. til 23. november på kr. 1 190,- (enkeltrom) dekkes av den enkelte (men meldes inn av Panda analyse).

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

 

Tilknyttede organiasjoner

Deltakere fra tilknyttede organisasjoner dekker selv overnatting og dagpakker fra 23. til 24. mai, og evt. 22.-23. mai, på Thon Hotel Ski (kr 1 195 (enkeltrom), dagpakker kr. 590,- per dag.). Middagen betaler Panda analyse.

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info:
*
Opsjoner: