DU ER HER: Forside > Seminarer > Brukerseminar 15.-16. november 2018 – Scandic Ishavshotel Tromsø

torsdag, 15.11.2018

Tid Tema Innleder
09:00 - 11:30 Introkurs sett fra en brukers perspektiv SINTEF/Styret
11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 - 12:45 Velkommen til Tromsø Roar Sollied, Fylkesråd for utdanning, Troms fylkeskommune
12:45 - 13:05 Tenk Tromsø: nullvekstmål for personbiltrafikken og byutredningen for Tromsø som underlag for framtidig byvekstavtale Ellbjørg Schultz, Statens vegvesen
13:05 - 13:25 Tenk Tromsø: hvordan vegvesenet jobber med det analytiske grunnlaget for vurderinger i byutredningen og Tenk Tromsø Tore Leirstein, veg- og transportavdelingen Statens vegvesen
13:25 - 13:45 OECD-analyse for nordområdene Camilla Bjørn, Assisterende stabssjef, Troms fylkeskommune
13:45 - 14:00 Pause
14:00 - 16:45 Bruk av Panda: Næringsmodellen, Felleskjøring og Flerregional modell SINTEF
18:00 - Felles middag på Hildr (bordsetting 18:00) Troms fylkeskommune

fredag, 16.11.2018

Tid Tema Innleder
09:00 - 11:00 Regionaløkonomi/NOREG-modell, samarbeidsprosjekt mellom Vista/TØI/Menon: 1. Presentasjon av prosjektet og modellen, 2.Hva skiller denne modellen fra PANDA: 3. Beskrivelse av analysebehov og muligheter med NOREG Orvika Rosnes, samfunnsøkonom i Vista Analyse
11:00 - 11:25 Ringvirkninger av ferskfiskordningen - inkludert bruk av Panda Espen Igesund, BDO
11:25 - 12:00 Styret informerer om 1) samarbeidet med KS-prosjektet om felles kunnskapsgrunnlag og 2) arbeidet med Pandamodellen Styret
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:45 SSBs nye befolkningsframskrivinger Marianne Tønnesen, seniorrådgiver i SSB
13:45 - 14:30 Akershus og Hordaland presenterer sitt arbeid på sammenligning av prognoser Panda-SSB Akershus fylkeskommune + Hordaland fylkeskommune
14:30 - 14:45 Avslutning

Presentasjoner

Dag 1

Velkommen til Tromsø: Panda analyse åpning

Tenk Tromsø: nullvekstmål for personbiltrafikken og byutredningen for Tromsø som underlag for framtidig byvekstavtale: PANDA 15.11.2018_tenk_tromsø

Tenk Tromsø: hvordan vegvesenet jobber med det analytiske grunnlaget for vurderinger i byutredningen og Tenk Tromsø: Panda analyse_Leirstein

OECD-analyse for nordområdene: ikke mottatt

Bruk av Panda: Næringsmodellen, Felleskjøring og Flerregional modell:

Brukerveiledning Flerregional PANDA

R26-2018+Evaluation+of+the+regionally+differentiated+social+securiy+contribution+scheme.pd

OmstillingRoan_PANDA

Bruvoll m.fl. Samfunnsøkonomen 2015

 

Dag 2

Regionaløkonomi/NOREG-modell, samarbeidsprosjekt mellom Vista/TØI/Menon: NOREG 2.0 181116

Ringvirkninger av ferskfiskordningen – inkludert bruk av Panda: Ringvirkninger av ferskfiskordningen_PANDA analyse 18 11 2018

SSBs nye befolkningsframskrivinger: Panda Tromsø nov 2018, ca 50 min

Akershus og Hordaland presenterer sitt arbeid på sammenligning av prognoser Panda-SSB:

Akershus – Presentasjon til brukerseminar_1

Hordaland – MP Justering av fødte og døde

 

Informasjon

Panda analyse inviterer til brukerseminar i Tromsø 15.-16. november 2018 på Scandic Ishavshotel Tromsø. Det blir kurs i bruk av Panda, presentasjon av arbeidet med NOREG-modellen, SSBs nye befolkningsprognoser og mer til. Merk at programmet er foreløpig!

Merk at programmet er foreløpig og at det kan komme noen justeringer.

Priser

Alle deltakerne dekker reise.

Det vil også bli arrangert en felles middag på kvelden 15. november, og vi kommer tilbake med detaljer om denne.

Medlemmer

For inntil en deltaker fra hvert medlem dekker Pandagruppen følgende:

  • Overnatting inkl. dagpakker og middag fra 15. til 16. november på Scandic Ishavshotel Tromsø
  • For de som ikke overnatter på hotellet: dagpakker inkl. lunsj og middagen.

Ved flere deltakere fra samme medlem er prisen for én overnatting inkl. kr. 1 490,- og dagpakker kr. 620,- per dag.

Eventuell overnatting fra 14. til 15. november på kr. 1 490,- (enkeltrom) dekkes av den enkelte.

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

Tilknyttede organiasjoner

Deltakere fra tilknyttede organisasjoner dekker selv overnatting og dagpakker fra 15. til 16. november, og evt. 14.-15. november, på Scandic Ishavshotel Tromsø (kr 1 490 (enkeltrom), dagpakker kr. 620,- per dag.). Middagen betaler Panda analyse.

Panda analyse melder inn navn og ønsker til hotellet, så du trenger ikke bestille selv.

Er du allerede registrert bruker? Vennligst å logge inn fra her.

Register deg:


Vennligst fyller inn din kontakt info:
*
Opsjoner:

Jeg deltar 15.-16. november med overnatting
Jeg deltar 15.-16. november uten overnatting
Jeg deltar bare 15. november (ingen overnatting)
Jeg deltar bare 16. november (ingen overnatting)
Jeg ønsker å delta på introkurset 15. november
Jeg ønsker overnatting 14.-15. november