DU ER HER: Forside > PANDAMODELLEN > Veileder Modellkjøring 2014

Veileder for modellkjøring til Fylkesprognoser.no

Denne veilederen skal på en enkel måte vise hvordan man kjører befolkningsmodellen i PANDA for å etablere datagrunnlaget som skal benyttes i utarbeidelsen av Fylkesprognoser.no.

1. Opprette et prosjekt

Hvis man vil utføre en modellkjøring i PANDA må man først opprette et prosjekt. Et prosjekt inneholder et komplett datasett (statistikk) som skal ligge til grunn for modellkjøringene både for næringsdelen og befolkningsdelen. Det innebærer at alle typer modellkjøringer kan gjennomføres med utgangspunkt i samme prosjekt.

Gå til «Definere prosjekt» i menyen til venstre i skjermbildet og velg «Nytt prosjekt». (Neste gang velger du «Mine prosjekter» for å få tilgang til eksisterende prosjekt)

1

Velg gruppering og region du vil etablere et prosjekt (datasett) for. Du skal her velge «Fylker» under gruppering og ditt fylke (for eksempel Hordaland) under region. Velg deretter «Generer».

2

Skriv inn navn på prosjektet (f.eks. Hordaland) og trykk «OK».

3

Det vil ta litt tid før prosjektet er ferdig generert. Følgende melding kommer opp:

4

Når prosjektet er ferdig generert får du beskjed om dette til høyre i skjermbildet. Her vil du også få beskjed om det er store avvik i flytteestimeringen som utføres under prosjektgenerering. Disse meldingene kan du se bort i fra i denne omgang.

5

Prosjektet er nå opprettet og du kan gå videre til modell/prognosekjøringer.

2. Modellkjøring – Befolkningsmodellen

Gå til «Ny prognose» under «Lage prognoser» i menyen til venstre i skjermbildet. Følgende valg må foretas:
1. Prosjekttilhørighet (finn frem til prosjektet du etablerte)
2. Siste år i prognoseperioden du skal lage. For Fylkesprognoser.no skal dette være 2030.
3. Fanen «Befolkning» som prognosekjøringstype ligger her default
4. «Trendflytting kommune» under Trendflytting region:
5. Trendstyringsparameter: «Nettoflytting»

6

Trykk «Neste». Dersom du under «Profil» i menyen til venstre under «Innstillinger» er definert med «Avansert bruk» får du opp bildet nedenfor.

Til venstre i skjermbildet ligger nå alle data som ligger til grunn for beregning av prognosen. Her ligger også data som brukes ved beregning av andre modellalternativer.

7

Det kan være ønskelig å endre prognoseforutsetningene. For eksempel kan det være aktuelt å innarbeide spesifikk kunnskap om fremtidig utvikling i din region, som ikke samsvarer med det som ligger i datagrunnlaget til PANDA. Da kan en her gå inn på den datatypen en ønsker å endre, og foreta endringer.
Ønsker man ikke å endre på de forutsetningene, er det uansett nyttig å vite at dataene ligger her slik at man kan gå inn og se på disse ved behov. Disse dataene er også tilgjengelig under «Prosjektdata» i menyen til venstre i skjermbildet. Du må da velge det prosjektet du genererte som skal ligge til grunn for modellkjøringen.

8

Variable som er viktige i prognosekjøringen til Fylkesprognoser.no er:

– Fødselsfrekvenser
– Dødssannsynligheter
-Målstyring (Nivå nettoflytting)
-Boligfrekvenser
-Husholdningsdata (Husholdningsfrekvenser)
-Yrkesfrekvenser

Hvis du ikke skal endre på prognoseforutsetningen, eller når du evt. er ferdig med dette, velg «Kjør prognose».
Skriv inn navn på prognosekjøringen og trykk på «Kjør». Det vil ta litt tid før modellberegningen er ferdig.

9

Du får beskjed når modellkjøringen er ferdig.

10

Gratulerer! Du har nå kjørt befolkningsmodellen i PANDA. Du kan nå gå videre til å hente ut statistikk og resultater.