DU ER HER: Forside > PANDAMODELLEN > Veileder for utrapportering av resultater og statistikk 2014

Veileder for utrapportering av statistikk og resultater til Fylkesprognoser.no

Denne veilederen skal på en enkel måte vise hvordan man henter ut statistikk og resultater fra kjøringer av befolkningsmodellen, som skal brukes videre inn i utarbeidelsen av Fylkesprognoser.no
Aller først må man laste ned en Excel-fil som inneholder makroer som gjør at alle figurer som skal benyttes i Fylkesprognoser.no genereres automatisk i Excel.

Gå til menyen for Presentasjonsverktøy i PANDA:

1

Velg den filen som passer til din versjon av Excel «Graf og presentasjons-generator (Excel 20XX)»

Følgende boks åpnes:

2

Lagre filen et sted du husker at du har den, for eksempel på skrivebordet.

1. Åpne Excel
2. Excel 2007: Klikk på Office-knappen øverst i høyre hjørne 2. Excel 2010: Gå til fanens som heter «Fil» («File»)øverst i venstre hjørne. 3. Gå til ”Alternativer for Excel” (”Excel Options”) nederst i menyen. 4. Velg ”Tillegg” (”Add-Ins”) i margen på venstre side i det nye vinduet.

3

5. Velg så ”Excel Tillegg” (”Excel Add-Ins”) i rullegardinmenyen nederst og klikk på ”Start.” (”Go….”)
6. Huk av for «Standard Rapport». Hvis dette valget ikke ligger der må du hente inn filen fra der du lagret den ved hjelp av «Bla gjennom…» («Browse….»).

4

6. Trykk ”Ok”. Du skal nå ha fått lagt til en ekstra meny øverst i Excel (over redigeringsikonene etc.) som heter ”Tillegg” (”Add-Ins”).

5

Velger du denne fanen vil menyen med graf-generatoren for Fylkesprognoser.no komme opp.

6

Velger man Fylkesprognoser.no kommer følgende meny opp:

7

Installasjonen er fullført.
—————————————————————————————————————————–

Vi skal nå gå gjennom hvordan man henter ut resultater og statistikk fra kjøringer av befolkningsmodellen, som skal brukes videre inn i utarbeidelsen av Fylkesprognoser.no

Gå til «Fylkesprognoser.no» i menyen til venstre i skjermbildet.

8

Du skal først hente ut resultater og lage figurer som skal benyttes i Word-malen som heter «BEFOLKNING».
Velg [åpne] for rapport 1. Fylkesprognoser.no – Befolkning.
Du kommer da til følgende skjermbilde:

9

Her må du først velge den prognosekjøringen du etablerte tidligere. Den ligger under navnet på prosjektet som du først opprettet. Bruk rullegardinmenyene. Deretter må du gjøre valg for år, region og alder. Vi anbefaler følgende valg: år [2000-2030], region [Ditt fylke], alder [Befolkning og bolig].

10

Det kan hende at det ligger andre forhåndsdefinerte valg her. I så fall må du sjekke om disse valgene gir de ønskede resultatene. Trykk Neste.
Du kommer nå til den ferdige tabellen, definert ut i fra valgene som er gjort i de foregående trinn.

11

Trykk på ikonet for «Åpne som Excel-ark» og tabellen vil automatisk åpnes i Excel. Hvis meldingen nedenfor dukker opp trykk » Ja/OK/Yes». Meldingen kommer opp fordi du har en nyere versjon av Excel enn tabellene i PANDA er laget for å åpnes i.

12

Tabellen i Excel ser nå slik ut:

13

Gå til menyen på den øverste linjen som heter «Add-Ins»:

14

Velg menyen for «Fylkesprognoser.no»:

15

Følgende meny kommer opp:

16

Velg 1. Fylkesprognoser.no – Befolkning. Følgende boks kommer opp:

17

Velg en mappe (eller lag en ny) hvor du vil at filen med ferdige figurer skal lagres. Det anbefales å lage en egen mappe på skrivebordet hvor filene lagres.

OBS!! Hvis filen som lagres har vært lagret før (samme rapport og region) overskrives den gamle filen!! Trykk Ok.

Figurer lages nå automatisk og du får følgende melding når prosessen er ferdig.
18

Hvis Excel-filen fortsatt er åpen etter at makroen er kjørt, lukk filen.
Gå deretter til der du lagret filen og åpne denne. Filen skal nå inneholde en rekke ferdige figurer som kan limes direkte inn i Word-malen. Figurene bør limes inn som et bilde (GIF, JPEG etc.).

For utarbeiding av neste rapport må du nå tilbake til PANDA og menyen for Fylkesprognoser.no:

19

Følgende rapporter i PANDA inneholder statistikk og resultater til figurer som skal brukes i Wordmalen som heter «BEFOLKNING»:
1. Fylkesprognoser.no – Befolkning 2. Fylkesprognoser.no – Flytting 3. Fylkesprognoser.no – Befolkning Pyramide 4. Fylkesprognoser.no – Interaksjon (flytting)

Det anbefales at man gjør følgende manuelle valg for de ulike rapportene:

Rapport Prognosekjøring År Region Kjønn Alder (grupper)
1. Befolkning Allerede etablert kjøring 2000 – 2030 Ditt fylke  – Befolkning og bolig
2. Flytting Kun statistikk  2000 – 2013

Uttaket viser sum over perioden. Kan være hensiktsmessig å se på historiske data. Vis nivåene endres veldig kan det være lurt å ta ut figurer for 2 perioder, for eksempel 2000 – 2005 og 2006 – 2013. En må da hente ut to separate rapporter.

Ditt fylke  – Ettårsgrupper
3. Befolkning Pyramide  Allerede etablert kjøring Året 2013 og året 2030

Det første året som hentes ut vil utgjøre stolpene i pyramiden, det neste året linjene. Velges flere år får man flere figurer med ulike kombinasjoner av dette.

Ditt fylke Kvinn er Menn 5 – års grupper
4. Interaksjon (flytting)  Kun statistikk  2000 – 2013 Ditt fylke og «Regioner interaksjon Flytting»

Velges for både «Fra region» og «Til region»

 –  –

Når det gjelder eksport av data til Excel og generering av figurer ved hjelp av makro, følges samme fremgangsmåte som vist over for rapport 1.
For å hente ut statistikk og resultater som skal benyttes i Word-malene som heter «BOLIG» benyttes samme fremgangsmåte som vist over (for BEFOLKNING).

Følgende rapporter i PANDA inneholder statistikk og resultater til figurer som skal brukes i Wordmalen som heter «BOLIG»:
5. Fylkesprognoser.no – Bolig 6. Fylkesprognoser.no – Boligbehov Pyramide

Det anbefales at man gjør følgende manuelle valg for de ulike rapportene:

Rapport Prognosekjø ring År Region Kjønn Husholding Boligtype Alder (grupper)
5. Bolig Allerede etablert kjøring 2013 – 2030 Ditt fylke  – Husholdninger Boligtyper Befolkning og bolig
 6. Boligbehov Pyramide Allerede etablert kjøring Året 2013 og året 2030

Tilsvarende som for befolkningspyramiden

Ditt fylke Kvinner Menn  –  – 5 – års grupper

Når det gjelder eksport av data til Excel og generering av figurer ved hjelp av makro, følges samme fremgangsmåte som vist over for rapport 1.

For å hente ut statistikk og resultater som skal benyttes i Word-malene som heter «ARBEIDSLIV» benyttes samme fremgangsmåte som vist over (for BEFOLKNING).

Følgende rapporter i PANDA inneholder statistikk og resultater til figurer som skal brukes i Wordmalen som heter «ARBEIDSLIV»:

7. Fylkesprognoser.no – Arbeidsliv 8. Fylkesprognoser.no – Arbeidsstyrke Pyramide 9. Fylkesprognoser.no – Interaksjon (pendling)

Det anbefales at man gjør følgende manuelle valg for de ulike rapportene:

Rapport Prognosekjøring År Region Næring Kjønn Femårsgrp.
7. Arbeidsliv Allerede etablert kjøring 2008-2030

Ny næringsinndeling gjelder f.o.m. 2008 derfor startes tidsserien her.

Ditt fylke 9 hoved-grupper
8. Arbeidsstyrke Pyramide Allerede etablert kjøring Året 2013 og året 2030 Ditt fylke  – Kvinner Menn Femårsgrupper
Det første året som hentes ut vil utgjøre stolpene i pyramiden, det neste året linjene. Velges flere år får man flere figurer med ulike kombinasjoner av dette. Ditt fylke
9. Interaksjon (pendling) Kun statistikk 2002-2013

Brudd i tidsserien mellom 2001 og 2002.  Det er derfor best å starte på 2002.

Ditt fylke og «Regioner interaksjon Pendling»

Velges for både «Fra region» og «Til region»

 –

Når det gjelder eksport av data til Excel og generering av figurer ved hjelp av makro, følges samme fremgangsmåte som vist over for rapport 1.