DU ER HER: Forside > OM PANDA ANALYSE > Priser og betingelser

Priser og betingelser


 

Offentlige institusjoner

Ved avtaleinngåelse blir selvstendige offentlige institusjoner normalt opptatt som medlemmer i Panda analyse. For fylkeskommuner og andre regionale offentlige institusjoner er den totale årsavgiften avhengig av størrelsen på folkemengden i regionen. For øvrige offentlige institusjoner (departementer, direktorater) vil årsavgiften være kr 110 700,- per institusjon.

For fylkeskommuner som ikke er medlemmer av Panda analyse inngås det avtale om leie av Pandasystemet knyttet til enkeltstående prosjekter. Leieprisen vil i slike tilfeller tilsvare medlemsavgiften. 

Konsulenter/forskningsstiftelser

Styret i Panda analyse har vedtatt at ordningen med leietakere opphører fra 21.9.2016 og inngåtte leieavtaler vil bli sagt opp i henhold til vilkårene i avtalen. Ordningen erstattes av en ny ordning for organisasjoner som ikke kan bli medlemmer av Panda analyse, kalt «tilknyttede organisasjoner». Den nye ordninger er som følger:

Organisasjoner som ikke kan bli medlem, slik som konsulenter og forskningsstiftelser, vil kunne knytte seg til Panda analyse. Det faktureres en årlig administrasjonsavgift på kr 5 000,- per bruker for en tilknytning med tilgang til Pandasystemet og Panda analyses kurs- og seminaraktivitet. Nye organisasjoner som ikke kan bli medlemmer betaler en tilknytningsavgift på kr 15 000,- per organisasjon. Organisasjoner som hadde gyldige avtaler som leietakere i Pandagruppen per 21.9.2016 vil ikke faktureres tilknytningsavgiften.

I henhold til vedtektene for Panda analyse kan tilknyttede organisasjoner kun bruke Pandasystemet til oppdrag i forbindelse med offentlig forvaltning og planlegging, eller til forskning ved godkjente FoU-institusjoner (ifølge SSBs liste over godkjente FoU-institusjoner).

Når tilknyttede organisasjoner utfører oppdrag for medlemmer av Panda analyse kan de fritt bruke Pandasystemet. Hvis de skal bruke Pandasystemet for å utføre oppdrag for offentlige aktører som ikke ønsker å bli medlem, må det tegnes midlertidig medlemskap for den offentlige aktøren. Avgift vil være lik årsavgift for øvrige offentlige institusjoner, delt på antall måneder medlemskapet skal vare, minimum tre måneder. Det midlertidige medlemskapet må inngås før arbeidet starter.

Undervisningsinstitusjoner

Undervisningsinstitusjoner vil kunne inngå leieavtale med Panda analyse for bruk av Panda i undervisning. Ved avtaleinngåelse gis undervisningsinstitusjoner tilgang til årsmøtet i Panda analyse med tale- og forslagsrett. Betingelser for undervisningsformål avtales særskilt.

Generelle betingelser

Årsavgiften for medlemmer og årsleie for konsulenter/forskningsstiflelser gir tilgang til data for alle fylker.

Prisene er oppgitt ekskl. mva. De oppgitte prisene gjelder for 2016.

Det tas forbehold om prisendringer.