DU ER HER: Forside > OM PANDA ANALYSE

Panda analyse


Panda analyse er en forening med formål å forvalte, drifte og videreutvikle programsystemet Panda. Alle offentlige institusjoner som er selvstendige enheter kan opptas som medlemmer. Fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er medlemmer av Panda analyse. Panda brukes dessuten av en rekke forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer, som leier systemet.