Panda analyse søker daglig leder

Panda analyse skal ansette daglig leder i full stilling. Arbeidsgiveransvaret vil ligge hos en fylkeskommune, og den som ansettes kan selv velge mellom:

Viken fylkeskommune (Oslo/Drammen/Sarpsborg), Vestland fylkeskommune (Bergen/Leikanger), Innlandet fylkeskommune (Hamar), Trøndelag fylkeskommune (Trondheim/Steinkjer), Vestfold og Telemark fylkeskommune (Skien), Møre og Romsdal fylkeskommune (Kristiansund).

Se stillingsannonsen her;

Klikk her for å se stillingsannonsen

 

 

Regional statistikk og analyse møter fremtiden: Kick off 2020 – Nettverkssamling og brukerseminar i Panda analyse

Sted: Scandic Hell, Værnes

Påmelding: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CWX8A2SKUNCP 

 

Program

Tirsdag, 22.10.2019

Tid Tema Innleder
11:30 – 12:30 Felles lunsj
12:30 – 12:45 Nettverkssamling

Velkommen og informasjon om nettverket

12:45 – 13:45 Del 1.1: Bli kjent

Organisering av statistikk og analyse i fylkeskommunene 2020

Flere fylkeskommuner omorganiseres internt som følge av regionreformen. Vi ønsker at alle fylker gir en kortfattet presentasjon av hvilken organisatorisk løsning de skal ha fremover for fagområdet statistikk og analyse. Hvor mange ressurser er det avsatt til dette fagområde? I hvilken del av organisasjonen? Hvilke styrker og svakheter ser dere i den valgte løsning? 11 fylker, 5 minutters presentasjon hver.

13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 16:00 Del 1.2: Bygg kompetanse

Parallellsesjoner

Merk: sesjoner kan bli avlyst ved liten interesse. Deltakere vil da få tilbud om å delta på andre sesjoner.

Sesjon A: Praktisk bruk av formler i Excel

Kurset er for de som arbeider mye i Excel, men som i liten eller ingen grad har kommet i gang med å bruke de innebygde formlene i Excel. Gjennom eksempler vil bruk av et utvalg formler demonstreres. Dette er formler som er nyttig i forbindelse med:

 • At en henter data fra SSB gjennomgås (eksempler på formler er tallverdi, deltekst, finn.rad og summer.hvis.sett).
 • Større analyser med store datamengder gjennom et eksempel med elevframskrivinger (eksempler på formler er index, hvis-formler med flere argument, bruk av indikatorvariabler). Vi vil også se på hvordan det kan være lurt å strukturere variabler for at det skal være lett å bruke pivotering i etterkant.

Nivå: Nybegynner

Forkunnskap: Ingen påkrevd forkunnskap

Programvare: Excel. Det er nødvendig å ha med PC, slik at en skal kunne prøve å løse oppgavene selv.

Torbjørn Digernes Jacobsen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Sesjon B: Power BI

 • Tar utgangspunkt i befolkningsdata
 • Power Query med vasking/bearbeiding av data
 • Power BI Desktop med
  • Relasjoner mellom tabeller
  • DAX-formler for analyse
  • Utarbeide en rapport med diagram osv.
 • Publisere rapporten i skyen, med Power BI Services

Nivå: Nybegynner

Forkunnskap: det er en fordel med noe kunnskap om database og databehandling (pivotering)

Programvare: det er ikke nødvending å ha Power BI-programvaren

Morten Helbæk, Glasspaper
Sesjon C: GIS for «ikke GISere»

Kurset er for de som ikke jobber med kart, men ønsker å vite mer om hvilke muligheter som finnes i GIS for de som jobber med statistikk og analyse. Kurset vil vise hvordan man kan komme i gang med GIS og hvordan man lager sin første GIS-analyse. Fokus vil være på visualisering og enkle analyser av geografiske data. Kurset vil også se på hva slags statistikk-data som egner seg for visualisering og analyse ved hjelp av GIS. Deltagere vil også lære hvordan man strukturerer statistiske data for bruk i GIS. Til slutt vil det bli gitt noen smakebiter på litt mer avanserte GIS-analyser.

Nivå: Nybegynner

Forkunnskap: Ingen påkrevd forkunnskap

Programvare: Det vil bli vist eksempler på analyser med ARC-map og ARC GIS pro, men kurset vil i hovedsak se på generell prinsipper og metoder for analyse/visualisering som er programvare nøytral. Det er ikke nødvendig for deltagere å ha egen GIS- programvare. Hovedfokuset vil være å vise muligheter.

Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune
16:00 – 16:15 Pause
16:15 – 17:15 Del 1.1: Bli kjent (fortsettelse)

Gaveregn

Et av flere formål med nettverket er erfaringsdeling. Vi ønsker derfor at alle fylker deler av sine gode erfaringer, tips og triks for å produsere statistikk og analyse på regionalt nivå. Har dere en erfaring dere kan dele? Her får hvert fylke fem minutter til å vise frem noe som de har brukt eller produsert, og som dere har gode erfaringer med. Vi ønsker små, konkrete tips! Har dere en applikasjon i Excel som fungerer godt? Et diagram som er blitt tatt godt imot? En oppbygging av en rapport som har fungert godt? En programvare som alle burde vite om? Tenk på hva andre fylker burde ha vist! Lav terskel!

17:15 – 19:00 Pause/fri
19:00 – Felles middag på Scandic Hell

Onsdag, 23.10.2019

Tid Tema Innleder
09:00 – 10:00 Del 1.3: Bygg nettverk

Workshop

Vi skal bygge nettverk, og det gjør vi ikke alene. Og så skal vi ha et navn. Gruppearbeid og kreativitet.

Inger Stensgaard Sørensen, Hedmark fylkeskommune og styret i Panda analyse
10;:00 – 10:15 Pause
10:15 – 11:00 Workshop forts. Inger Stensgaard Sørensen, Hedmark fylkeskommune og styret i Panda analyse
11:00 – 11:30 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan kan statistikk- og analysemiljøene få nytte av KMD og hvilke forventninger og potensialer ser KMD i nettverket?

Vidar Jensen, KMD
11:30 – 12:30 Felles lunsj
12:30 – 13:10 Del 1.3: Bygg nettverk forts.

Folkehelse ved Østfoldhelsa og Folkehelseinstituttet

Hvordan dra nytte av hverandre og har de statistikk eller annet vi bør kjenne til?

Hege Arnesen, Østfold fylkeskommune og Jørgen Meisfjord, FHI
13:10 – 13:30 GIS-nettverket

Hvordan kan vi dra nytte av hverandre?

Frode Brataas, GIS-nettverket
13:30 – 13:40 Oppsummering og takk for første nettverkssamling Cathrine Bergjordet, styreleder Panda analyse og Torbjørn Digernes Jacobsen, nettverket
14:00 – 14:30 Brukerseminar for Panda analyse

Eksempler på fylkeskommunal bruk av Panda-modellen

Befolkningsframskrivninger i Vestland (15 minutter)

Omstilling i Andøya (15 minutter)

Lasse Kolbjørn Anke Hansen, Hordaland og Erlend Nikolaisen, Nordland
14:30 – 16:30 Fire valgfrie, parallelle brukerkurs i Panda-systemet

Merk: kurs kan bli avlyst ved liten interesse. Deltakere vil da få tilbud om å delta på andre sesjoner.

Kurs A: Grunnkurs (nybegynner)

Vi gjør oss kjent med Pandasystemet og gjør en enkel befolkningsprognose. Krevesringen forkunnskap, men ha med laptop. Registrer bruker på www.pandaanalyse.no på forhånd.

Cathrine Bergjordet, Akershus fylkeskommune
Kurs B: Demografi (viderekommende)

Kurset tar for seg bruk av befolkningsmodulen i PANDA til å fremskrive befolkning og husholdninger. Brukerne vil lære seg å justere på enkle forutsetninger som forventet flytting, befolkningsvekst, fødsler og dødsfall. Krever forkunnskap om prosjektgenerering i Panda.

Stian Skår Ludvigsen, Hordaland fylkeskommune
Kurs C: Næring (viderekommende)

Gjennomgang av næringsmodellens oppbygning og datakilder. Praktisk bruk av modellen med noen analyseeksempler. Krever forkunnskap om prosjektgenerering i Panda.

Per Jorulf Overvik, Trøndelag fylkeskommune
Kurs D: Flerregional (viderekommende)

Kort gjennomgang av forskjellige typer flerregionale kryssløps-modeller, fordeler og ulemper og Pandas plass i dette. Kort gjennomgang av hva flerregional PANDA gir av informasjon og hvordan man best tolker resultatene. Praktisk øvelse i grupper. Kurset forutsetter gode grunnkunnskaper i bruk av enregional PANDA

Lars H. Vik, SINTEF
16:30 – 19:00 Pause/fri
19:00 – Felles middag på Scandic Hell

Torsdag, 24.10.2019

Tid Tema Innleder
Tema: Regional økonomi og utvikling
09:00 – 09:30 Lyninnføring i regionaløkonomi for dummies Lars H. Vik, SINTEF
09:30 – 11:15 Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Ulike aktører presenterer og diskuterer bruksområder og begrensninger i Fylkesfordelt nasjonalregnskap for fylkeskommuner. Mer info kommer!

Pause ved behov.

Vidar Jensen, KMD m.fl.
11:15 – 11:30 Oppsummering og takk for nå!
11:30 – 12:30 Felles lunsj og vel hjem

 

Programmet som PDF: Program for Nettverksamling og Panda brukerseminar 22.-24. oktober 2019

Merk at programmet er foreløpig og det kan komme små justeringer.

 

Bakgrunn

Etter anmodning fra Fylkesrådmannskollegiet vil Panda analyse og Fagnettverk for statistikk og analyse slå seg sammen fra nyttår. Målet er å skape et nasjonalt nettverk for statistikk og analyse for fylkeskommunene. Dette vil styrke arbeidet med egenproduserte analyser, regionale kunnskapsgrunnlag og kjøp av kunnskap for å peke på utfordringer og muligheter for fylkespolitikken.

Allerede 22.-24. oktober 2019 inviterer vi til «kick off»-samling for den nye organisasjonen på Scandic Hell.

Alle som i en eller annen form jobber i tilknytning til fylkeskommunal statistikk og analyse eller er interessert i dette, uansett fagområde og stillingsprosent, er invitert til samlingen.

Tips gjerne kolleger eller andre som kan ha interesse av samlingen.

Praktisk informasjon

Det er mulig å melde seg på enten første del (nettverkssamlingen), siste del (Panda-seminar) eller begge deler. Ved påmelding må du krysse av for hvilke parallellsesjoner/-kurs du ønsker å delta på. Det er begrenset med plasser på sesjonene (grunnet møteromsstørrelsen), så dersom det er for stor interesse for noen sesjoner vil vi prioritere at flest mulig fylker/organisasjoner får delta. Ellers er det førstemann til mølla. Dersom det er liten interesse for noen kurs/sesjoner vil disse kunne bli avlyst. Dersom vi blir nødt å flytte personer over på andre sesjoner/kurs vil vi ta kontakt med dem det gjelder.

Du må også krysse av dersom du ønsker overnatting. Panda analyse sender navnelister til hotellet, slik at du trenger ikke ordne overnatting. Vi har satt av 80 hotellrom per natt på Scandic Hell. Dersom for mange ønsker overnatting vil vi først prioritere at flest mulig fylker/organisasjoner får delta. Utover det er det førstemann til mølla. Vi gir beskjed dersom det blir aktuelt. Eventuell overnatting 21.-22. oktober må du ordne selv.

Vi kan til sammen ha ca. 100 deltakere per dag.

Priser

Merk at påmeldingen er bindende etter 17. september 2019. Vi vil strekke oss så langt vi kan for å imøtekomme eventuelle endringer, men kan ikke garantere at det lar seg gjøre å avbestille etter denne datoen. Før denne datoen kan du selv endre påmeldingen din ved å klikke på lenke i bekreftelseseposten du fikk da du meldte deg på.

Ved påmelding angir du om du ønsker overnatting, delta på felles middager, allergier o.l. Panda analyse sender navnelister til hotellet, slik at du trenger ikke ordne overnatting o.l. selv. Panda analyse får faktura fra hotellet i etterkant, men vil etterfakturere deltakernes arbeidsgiver etter følgende rater:

For ansatte i fylker og medlemsorganisasjoner

Deltakelse på begge delene (nettverkssamling og Panda-seminar) med overnatting: kr. 2 400,- eks. mva. per deltaker.
Dette inkluderer overnatting på Scandic Hell 22.-24. oktober, middag 22. og 23., dagpakker 22.-24. og kursavgift.

Deltakelse på én av delene (nettverkssamling eller Panda-seminar) med overnatting: kr. 1 400,- eks. mva. per deltaker.
Dette inkluderer overnatting på Scandic Hell 22.-23. eller 23.-24. oktober, middag 22. eller 23., dagpakker 22.-23. eller 23.-24. og kursavgift.

Deltakelse uten overnatting og middag: kr. 400,- eks. mva. per dag per deltaker.
Dette inkluderer dagpakke m. lunsj. Dersom deltakeren ønsker å delta på middagen(e) vil det komme i tillegg (ca. kr 400-500,- eks. mva).

For ansatte i tilknyttede organisasjoner

Deltakelse på begge delene (nettverkssamling og Panda-seminar) med overnatting: kr. 3 560,- eks. mva. per deltaker.
Dette inkluderer overnatting på Scandic Hell 22.-24. oktober, middag 22. og 23., dagpakker 22.-24. og kursavgift.

Deltakelse på én av delene (nettverkssamling eller Panda-seminar) med overnatting: kr. 1 780,- eks. mva. per deltaker.
Dette inkluderer overnatting på Scandic Hell 22.-23. eller 23.-24. oktober, middag 22. eller 23., dagpakker 22.-23. eller 23.-24. og kursavgift.

Deltakelse uten overnatting og middag: kr. 630,- eks. mva. per dag per deltaker.
Dette inkluderer dagpakke m. lunsj. Dersom deltakeren ønsker å delta på middagen(e) vil det komme i tillegg (ca. kr 400-500,- eks. mva).

NIBR og SINTEF inviterer til seminar om REGMODELL

NIBR og SINTEF inviterer pandabrukere til seminar om REGMODELL i Oslo 15. september. 

Forskningsprosjektet REGMODELL går mot sin avslutning. Prosjektet er gjennomført ved NIBR og SINTEF, på oppdrag for Forskningsrådet og etter initiativ fra KMD. Prosjektet er delt i to hoveddeler: Utvikling av regionaløkonomiske modeller og forskning om bostedsvalg. I tillegg er en doktorgrad finansiert av prosjektet. På seminaret vil prosjektet bli gjennomgått, og det blir anledning til å diskutere prosjektet.

Seminaret avholdes klokka 10-15, fredag 15. september, i R5, Akersgata 59, rom D2511. Påmelding til post@pandaanalyse.no innen 10. september. Det serveres lunsj. NB!: antall plasser er begrenset.

Program:

10.00 Åpning/velkommen KMD
10.15 Presentasjon av prosjektet Steinar Johansen
10.30 Modellutvikling med demo SINTEF
12.30 Lunsj
13.00 Doktorgradsprosjektet Ulf Johansen
14.00 Bostedsvalg Steinar Johansen og Bjørg Langset
14.30 Avslutning SINTEF
15.00 Slutt