DU ER HER: Forside > Næringsmodellen/Omstillingsmodulen

Pandamodellen ligger på en egen server hos SINTEF

Næringsmodellen


PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. Systemet kan også brukes på enkeltkommuner, men inneholder ikke data eller modeller for grunnkretser.

Næringsmodellen lar brukeren lage prognoser for næringsutviklingen i et geografisk område basert på en rekke forutsetninger brukeren selv kan kontrollere, samt lage konsekvensanalyser ved frafall/tilkomst av arbeidsplasser.

Næringsmodellen og den tilhørende modulen Omstillingsmodulen er nærmere forklart og dokumentert i disse dokumentene:

  1. Dokumentasjon av Omstillingsmodulen: i utgangspunktet en veiledning i bruk av Omstillingsmodulen, men det meste er overførbart til kjøring av virkningsberegninger i «gammel» næringsmodell.
  2. Modellbeskrivelse_REGNA: Matematisk beskrivelse av datatilpasning, prosjektgenerering og beregninger i den regionaløkonomiske modellen REGNA
  3. Regionalokonomiske data for aret 2010 i PANDA: en beskrivelse av grunnlagsdataene for næringsmodellen. Det meste her er gyldig selv om forklaringa er basert på 2010-data.
  4. SN2007 til PANDA 50: en tabell som viser hvordan næringsinndelinga i Panda50 er bygd opp relatert til SN2007 (NACE).
Se også den generelle dokumentasjonen og den modellspesifikke dokumentasjonen knyttet til befolkningsmodellen.