DU ER HER: Forside > Generelle veiledere og modellbeskrivelser

Pandamodellen ligger på en egen server hos SINTEF

Generelle veiledere og modellbeskrivelser


PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. Systemet kan også brukes på enkeltkommuner, men inneholder ikke data eller modeller for grunnkretser.

Les mer om Panda i disse dokumentene:

  1. PANDA Brukerhåndbok: brukerhåndboken for hele modellsystemet.
  2. PANDA_modellanalyse: grundig gjennomgang av modellene i Pandasystemet.
  3. Adminstrasjon_av_modeller_og_data: dette er en forklaring av hvordan grensesnittet i Panda fungerer.
  4. BegrepsforklaringerPanda: definisjon av begrepene og variablene i Panda.
  5. Brukerveiledning_Flerregional_PANDA: en innføring i bruk av flerregional Panda.

Se også den modellspesifikke dokumentasjonen knyttet til nærings- og befolkningsmodellen, samt omstillingsmodulen.