DU ER HER: Forside > FYLKESPROGNOSER

Fylkesprognoser


Prognosene gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030-2040, i de fleste av landets fylker. Formålet med å lage prognosene er å gi politikere, saksbehandlere og planleggere et bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med det regionale planarbeidet,

De som står bak Fylkesprognoser er Panda analyse (tidligere Pandagruppen), sammen med SINTEF Teknologi og samfunn. Resutatene blir presentert i PDF-format.

Panda analyse består av 17 av landets fylker samt Kommunal- og regionaldepartementet og Innovasjon Norge.

Fylkene står selv ansvarlige for sin bruk av PANDA, og hvert fylke står selv ansvarlig for de fylkesvise publikasjonene.

Finn rapporter for ditt fylke


 

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Oppland

Østfold

Rogaland

Sogn og fjordane

Oppland

Sør-trøndelag

Troms

Vest-agder

Vestfold