DU ER HER: Forside > Vest-agder

Vest-agder

Arbeidsliv Vest-Agder


Vest-agder | 2013 | Arbeidsliv

Selve næringsstrukturen ser relativt lik ut i dag som den gjorde i 2002. Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting har opplevd den største veksten og er den desidert største gruppen av arbeidsgivere i Vest-Agder i dag – som i 2002. Arbeidsstyrken består av flere menn enn kvinner og dette anslås å ville vedvare frem mot 2030. Veksten i «ikke-yrkesaktive» anslås å være omtrent dobbelt så høy som veksten i «yrkesaktive» frem mot 2030.

Les mer

Boligbehov Vest-Agder


Vest-agder | 2013 | Boligbehov

De høyeste aldersgruppene står for en anselig del av den fremtidige veksten i boligbehov. Dette temaet er også kjent som «eldrebølgen». Kvinner lever lengre enn menn og står for den største andelen av dette behovet. Behovet for eneboliger skiller seg ut og står for den største absolutte veksten i boligbehovet for alle aldersgrupper.

Les mer

Befolkning Vest-Agder


Vest-agder | 2013 | Befolkning

Innenfor befolkning ser vi en økning på nesten 46 000 personer frem mot 2030 i følge framskrivningene til SSB. Både veksten i fødselsoverskuddet og veksten i nettoflyttingen ser ut til å øke fremover. Veksten i nettoflyttingen anslås å ha nådd en topp i 2017, mens veksten i fødselsoverskuddet øker frem mot 2020. Etter 2017 vil befolkningsveksten avta noe, men fortsatt være positiv.

Les mer