DU ER HER: Forside > Troms

Troms

Dette er alle rapporter for Troms.

Befolkningsutvikling for Troms fylke


Troms | 2013 | Befolkning

Troms fylkeskommune har laget tre rapporter i forbindelse med fylkesprognoser.no; en for befolkning, en for boligbehov og en for arbeidsliv. Denne rapporten om befolkningsutviklingen i Troms fram mot 2030 er basis for de to andre, og vi anbefaler at den studeres først. Våre befolkningsframskrivninger er basert på SSB’s middelalternativ (MMMM) publisert i juni 2012.

Rapportene er utarbeidet av plan- og miljøavdelingen i Troms fylkeskommune.
Spørsmål i forbindelse med rapportene kan stilles til

Les mer

Boligbehov i Troms


Troms | 2013 | Boligbehov

Troms fylkeskommune har laget tre rapporter i forbindelse med fylkesprognoser.no; en for befolkning, en for boligbehov og en for arbeidsliv. Denne rapporten og rapporten om arbeidsliv er basert på befolkningsprognosene. Våre befolkningsframskrivninger er basert på SSB’s middelalternativ (MMMM) publisert i juni 2012.

Rapportene er utarbeidet av plan- og miljøavdelingen i Troms fylkeskommune.
Spørsmål i forbindelse med rapportene kan stilles til

Les mer

Arbeidsliv i Troms


Troms | 2013 | Arbeidsliv

Troms fylkeskommune har laget tre rapporter i forbindelse med fylkesprognoser.no; en for befolkning, en for boligbehov og en for arbeidsliv. Denne rapporten og rapporten om boligbehovet er basert på befolkningsprognosene. Våre befolkningsframskrivninger er basert på SSB’s middelalternativ (MMMM) publisert i juni 2012.

Rapportene er utarbeidet av plan- og miljøavdelingen i Troms fylkeskommune.
Spørsmål i forbindelse med rapportene kan stilles til

Les mer