DU ER HER: Forside > Hordaland

Hordaland

AUD-rapport nr 3.2-2015 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Bustadbehov


Hordaland | 2015 | Boligbehov

Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig bustadbehov i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er publisert i AUD-rapport nr 3.1-2015 – Fylkesprognosar Hordaland 2013-2035: Befolkning.

Les mer

AUD-rapport nr 3-2014 – Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv


Hordaland | 2013 | Arbeidsliv

Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er publisert i AUD-rapport nr 1-2014 Fylkespro- gnosar Hordaland: Befolkning 2014-2030. I 2012 var det flest sysselsette innan offentleg forvaltning og anna tenesteyting. Det er også denne gruppa […]

Les mer

AUD-rapport nr 2-2014 – Fylkesprognosar Hordaland: Bustadbehov


Hordaland | 2014 | Boligbehov

Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig bustadbehov i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er publisert i rapporten Hordaland: Befolking på fylkesprognoser.no.

Samanlikna med 2012, vil det i 2030 vere behov for 67 000 fleire bustader i Hordaland. 28 000 av desse vil vere for einslege,
19 500 for familiar med relativt lite arealkonsum (par utan born og einslege foreldre med born), og 19 500 for familiar og hushald med stort arealkonsum (par med born, hushald med vaksne born og fleirfamiliehushald).

Over dei 18 åra frå 2012 til 2030 vil det da vere behov for å auke bustadmassen med 3 700 bustader per år. 2 600 av desse bør vere for einslege og små familiar. Modellane våre bereknar ikkje bustadavgang – bruksendring, riving, blir ståande tomme, etc. Byggebehovet vil derfor vere større enn 3 700 bustader per år.

Les mer