DU ER HER: Forside > Buskerud

Buskerud

buskerud boligbehov


Buskerud | 2014 | Boligbehov

Flere innbyggere innebærer et økt behov for nye boliger. Denne rapporten inneholder Buskerud fylkeskommunes prognose for framtidig boligbehov fram mot 2030, og er basert på befolkningsframskrivningene for Buskerud (publisert i en egen rapport på Fylkesprognoser.no). Våre beregninger viser at det fra 2013 og 2030 vil være behov for om lag 29 000 nye boliger i fylket, noe som tilsvarer om lag 1 730 boliger per år. I rapporten kan man også finne beregninger fordelt på boligtyper og husholdingsgrupper.

Metoden som benyttes for å anslå boligbehovet i framtiden har sine begrensninger, og er hovedsakelig basert på den framskrevne befolkningsmengden.

Les mer