DU ER HER: Forside > Buskerud

Buskerud

Arbeidsliv i Buskerud


Buskerud | 2014 | Arbeidsliv

Denne rapporten inneholder Buskerud fylkeskommunes prognose for framtidig arbeidsstyrke i Buskerud fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunens befolkningsframskrivning (publisert i en egen rapport på Fylkesprognoser.no). Arbeidsstyrken i fylket vil i følge våre beregninger øke med over 27 000 personer fram mot 2030. Den yrkesaktive delen av befolkningen øker mindre gjennom hele prognoseperioden sett i forhold til den ikke-yrkesaktive delen. I 2008 var om lag 53 prosent av befolkningen yrkesaktiv og tilsvarende 47 prosent ikke-yrkesaktiv. I følge prognosene vil det i 2020 for første gang være flere ikke-yrkesaktive enn yrkesaktive innbyggere i Buskerud. En viktig grunn til dette er at antall pensjonister øker mye de neste årene.

Les mer

Boligbehov i Buskerud


Buskerud | 2013 | Boligbehov

Flere innbyggere innebærer et økt behov for nye boliger. Våre prognoser viser at det fram mot 2030 vil være behov for om lag 32 000 nye boliger i fylket. Metoden som benyttes for å anslå boligbehovet i framtiden har sine begrensninger, og er hovedsakelig basert på den framskrevne befolkningsmengden.

Les mer

Befolkning i Buskerud


Buskerud | 2013 | Befolkning

Befolkningsveksten i Buskerud har vært høy de siste ti årene. Fra 2002 til 2011 økte befolkningen med nærmere 24 000 innbyggere. Særlig de fire siste årene av denne perioden var befolkningsveksten høy. I prognoseperioden 2012 til 2030 forventes det en fortsatt økning i befolkningstallene. Våre beregninger viser at Buskerud vil passerer 300 000 innbyggere i 2020 og ha over 334 000 innbyggere i 2030.

Les mer

Arbeidsliv i Buskerud


Buskerud | 2013 | Arbeidsliv

Arbeidsstyrken i fylket vil i følge våre prognoser vokse med over 27 000 personer fram mot 2030. Den yrkesaktive delen av befolkningen øker mindre gjennom hele prognoseperioden sett i forhold til den ikke-yrkesaktive delen. En viktig grunn til dette er at antall pensjonister vil øke mye de neste årene.

Les mer

Buskerud Befolkning


Buskerud | 2014 | Befolkning

Befolkningsveksten i Buskerud har vært høy de siste ti årene. Fra 2003 til 2012 økte befolkningen med nærmere 26 700 innbyggere. Særlig de tre siste årene av denne perioden var befolkningsveksten høy. I prognoseperioden 2013 til 2030 forventes det en fortsatt økning i innbyggertallet. Totalt er folketallet i Buskerud ventet å øke med om lag 64 000 innbyggere fra 2013 til 2030, noe som tilsvarer vekst i folketallet på nærmere 24 prosent. Prognosene viser at Buskerud vil passerer 300 000 innbyggere i 2021 og nå over 336 000 innbyggere i 2030.

Les mer