DU ER HER: Forside > fagnettverk

Fagnettverk for statistikk og analyse

1.januar 2020 overtok Panda analyse ansvaret for å opprette, utvikle og drifte et fagnettverk for statistikk og analyse for fylkeskommunene i Norge. Bakgrunnen for fagnettverket er en strategi for regionale kunnskapsgrunnlag, behandlet av fylkesrådmannskollegiet våren 2018.

Strategi for arbeid med statistikk og analyse vedtatt av fylkesrådmannskollegiets arbeidsutvalg 2018

Våren 2019 ble det holdt en samling om samordnet BATP (Bolig-, areal-, og transportplan) og høsten samme år hadde vi kickoff for selve fagnettverket. Nettverket er under utvikling, men aktivitene i nettverket skal handle om kunnskapsdeling og kompetanseheving, både gjennom samlinger og løpende aktivieter.

Neste samling er i Bodø 10.-12.juni 2020.