SSBs nye befolkningsprognoser

Fagnettverket Panda+ inviterer til sin første bambuslunsj på Teams fredag 28. august 2020. Bambuslunsjer er uformelle lunsjmøter hvor nettverket kan diskutere aktuelle fagtema innenfor statistikk og analyse.

Tema for møtet er SSBs nye befolkningsprognoser. Møtet har ingen særskilt agenda, men vi oppfordrer til høyttenking rundt følgende tema/stikkord:

  • Hva betyr disse prognosene for ditt fylke/region?
  • Hvilke metodevalg er gjort, og hva er implikasjonene av disse?
  • Er det noe en bør være obs på når en analyserer datamaterialet?
  • Hvordan kan korona-effekten slå inn?

Dersom noen av dere har begynt å grave i tallmaterialet eller igangsatt analyser oppfordrer vi dere til å vise og dele.

Påmelding

Du kan laste ned Teams-invitasjonen til din kalender her:
Bambuslunsj med Panda analyse: SSBs befolkningsprognoser

Arrangementet er ferdig.

Dato

28 aug 2020
Expired!

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams
Last ned Teams-invitasjon