RegAnalyse-konferansen 2022

Presentasjoner fra årets konferanse finner du nedenfor.
Mandag 30. mai 2022

Fellessesjon
Ny bydel – ny flyplass (Bodø kommune)
v/Julie Hinderaker Hagevik

Sveip over Nordland (Nordland fylkeskommune)
v/ Hanne Mari Myrvik og Mari Didriksen

Parallellsesjon Panda analyse
Framskrivinger av kompetansesammensetningen blant sysselsatte tilknyttet samferdselssektoren mot 2033 (Asplan Viak)
v/Taryn Galloway

Bruk av Ungdata og Folkehelseundersøkelsen og på tvers av fylkeskommunen (Vestfold og Telemark fylkeskommune)
v/Kjersti Norgård Aase og Even Sannes Riiser

Ungdata og beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder (Agder fylkeskommune)
v/Inger-Johanne Danielsen

Hvordan bruke FHUS-data inn i arbeidet med FN17? (Agder fylkeskommune)
v/Oddmund Frøystein

Kunnskapsgrunnlag til samfunnsutvikling i distriktskommuner (Distriktssenteret)
v/Inga Marie Skavhaug

Parallellsesjon Kompas Forum
Workshop: Praktisk bruk av KOMPAS (Indre Østfold kommune)
v/Rasmus Glomsrud

Forankring og formidling av framskrivinger (Stavanger og Sandnes kommune)
v/Hilde Oftedal og Nadia Remen Svendsen

Parallellsesjon ReGIS
Samferdsel inn i fylkeskommunen (Vestfold og Telemark fylkeskommune)
v/Tone Lassen

Tirsdag 31. mai 2022

Parallellsesjon Panda analyse
Regionale kompetanseindikatorer (Trøndelag fylkeskommune)
v/Per Jorulf Overvik

Nedbryting av fylkesfordelt nasjonalregnskap (Kommunal- og distriktsdepartementet)
v/Vidar Jensen

NOREG2: Kompetanse, flytting og regional økonomi (Vista Analyse)
v/Orvika Rosnes

Parallellsesjon Kompas Forum
Nyheter i KOMPAS (COWI)
v/Jon Erik Lindberg

KOMPAS-API-lansering (COWI)
v/Freddy Baardsen

Parallellsesjon ReGIS
Bredbåndsløsning (Viken fylkeskommune)
v/Ingrid Misund

Masseutsendingsløsning (Vestfold og Telemark fylkeskommune)
v/Tone Lassen

Fellessesjon
Tre veier til Rom: Pandamodellen, KOMPAS og GIS (COWI, Trøndelag- og Vestland fylkeskommune)
v/Jon Erik Lindberg, Jon Olav Sliper og Max Koller

Regional plan for areal- og kraftkrevende industri (Rogaland fylkeskommune)
v/Paal Grini

Agentbasert modellering av sosioøkonomiske forhold i norske kommuner (Nordlandsforskning)
v/Evgueni Vinogradov

Indeks Nordland 2022 (Kunnskapsparken Bodø)
v/Erlend Bullvåg

Veg- og næringsplanlegging (Vestland fylkeskommune)
v/Max Koller

Onsdag 1. juni 2022

Fellessesjon Panda analyse og ReGIS
Regionale analyser – erfaringer på tvers av Norden (Nordregio)
v/Karen Refsgaard

State of the Nordic Region 2022 (Nordregio)
v/Gustaf Norlén

Mobilitetsprosjekter i Viken (Viken fylkeskommune)
v/Nadja Stumberg

Dreneringslinjer i Vestland fylke (Vestland fylkeskommune)
v/Abebe Girmay Adera

Arealregnskap (Agder fylkeskommune)
v/Gunnar Ogwyn Lindaas

Arrangementet er ferdig.

Dato

30 mai 2022 - 01 jun 2022
Expired!

Tid

11:00 - 14:00

Etiketter

Kurs,
Modellnettverket,
Panda+

Sted

Quality Hotel Ramsalt
Sjøgata 37/39, 8006 Bodø
Info og påmelding