Hvordan måle kompetanse?

Det arbeides med å etablere en analysegruppe for kompetanseindikatorer tilknyttet det fylkeskommunale nettverket for regional kompetansepolitikk. Målet er å utarbeide et indikatorsett som kan brukes til å beskrive behovene og tilgangen til kompetent arbeidskraft i hvert enkelt fylke, og for regionene samlet.

For at dette indikatorsettet skal kunne bli et nyttig verktøy for utforming av regional kompetansepolitikk har vi behov for innspill. Panda analyse inviterer derfor til bambuslunsj – et uformelt faglunsjmøte – for å drøfte behov, forventninger og å samle innspill fra de ulike fylkene. Vi håper spesielt at fagressurser innen kompetanse, utdanning, næring og statistikk og analyse vil delta på denne bambuslunsjen.

Bambuslunsjen starter med tre korte orienteringsinnlegg:

  • Presentasjon av prosjektet
  • Foreløpig oversikt over aktuelle datakilder til indikatorer
  • Eksempel på vurdering av (grupper av) indikatorer – oppspill: Hva ønsker vi å måle og hvordan?

Deretter er ordet fritt til diskusjon. Vi ønsker lav terskel for å ta ordet – målet er meningsbrytning, idémyldring og å finne ut hva som er viktig for de ulike fylkeskommunene.

Noen knagger for drøfting:

  • Hvordan jobber dere med kunnskapsgrunnlag for kompetansepolitikk i dag? Hva funker, og hva kan funke bedre?
  • Hvilke indikatorer/datakilder har dere behov for?
  • Hvordan best måle tilbuds- og etterspørselssiden for kompetanse?
  • Hva kjennetegner arbeidsmarkedet/kompetansesammensetningen i din region, og hva må vi ta høyde for i arbeidet?

Møteinnkalling:

Klikk her for å gå direkte til Teams-møtet
(møtestart 8. desember 2021 kl. 13:00)

Dersom du ønsker innkalling til egen kalender/Outlook, send en e-post til dagligleder@pandaanalyse.no.

Arrangementet er ferdig.

Dato

08 des 2021
Expired!

Tid

13:00 - 15:00

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams