Hvordan jobbe med kunnskapsgrunnlag

Denne bambuslunsjen skal handle om kunnskapsgrunnlag – hva er det egentlig, hvordan sikrer man at de brukes riktig, hvordan skal de utformes og hvordan skal de oppdateres?

Fagnettverket Panda+ har en ambisjon om å bidra til å koordinere arbeidet med statistikk, analyse og kunnskapsgrunnlag hos Panda analyses medlemmer. Vi ønsker derfor å denne bambuslunsjen å drøfte hvilke utfordringer og kunnskapsgrunnlagsbehov dere har, og vil gjerne høre mer om hvordan dere jobber med temaet i dag. Stikkord til drøfting:

  • Hva er egentlig et kunnskapsgrunnlag?
  • Å jobbe kunnskapsbasert – hva betyr det egentlig?
  • Hvordan jobbe kontinuerlig med kunnskapsgrunnlag, slik at man ikke må starte på nytt for hver fylkeskommunale plan?
  • Hvordan unngå å bruke tid på å dokumentere kunnskap vi allerede har, gang på gang?
  • Hvordan sikre eierskap til nye kunnskapsgrunnlag?

Som alltid er denne bambuslunsjen en uformell arena for faglig drøfting, og er åpen for alle. Det tas ikke opptak, og vi ønsker en fri diskusjon om teamet. Teams-invitasjon sendes til alle medlemmer i Panda+. Har du ikke mottatt invitasjon men ønsker å være med, ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no.

Arrangementet er ferdig.

Dato

17 mar 2021
Expired!

Tid

12:00 - 13:30

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams