Et år med pandemi: Hvordan har det endret våre analysebehov?

2020 har gitt store omveltninger i nær sagt alle samfunnsstrukturer, og pandemien påvirker næringsliv og lokalsamfunn i stor grad. Med dette som bakteppe inviterer Panda analyse og Panda+ til bambuslunsj der vi ser 2020 i «bakspeilet»: Hva har året betydd for våre analysebehov på regionalt nivå, og hvordan må vi tenke annerledes fremover når vi jobber med statistikk og analyse?

Temaprogram

Programmet under er tentativt, men viser overordna tema vi tenker kan være interessante å snakke om. Vi har på forhånd bedt noen medlemmer i fagnettverket holde noen svært korte innlegg knyttet til dem, men vi vil også vite hvordan behov og analyseinnretning har endret seg i din organisasjon. Vi oppfordrer derfor til lav terskel for å ta ordet i møtet, og håper på en god faglig diskusjon.

Koronakonsekvenser for ulike næringer i ulike regioner

Varige endringer i arbeidsmåter – konsekvenser for bosetting og næringsutbygging

Folkehelse og fruktbarhet på hjemmekontoret

Påmelding

Møtet foregår på Teams. Alle medlemmer i Panda+ vil få tilsendt møteinvitasjon. Hvis du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å være med kan du laste ned kalender-filen under, som inneholder lenke til Teams-møtet. Møtet er åpent for alle som ønsker å delta.

Last ned møteinvitasjon til din kalender

Trenger du hjelp? Ta kontakt på dagligleder@pandaanalyse.no eller telefon 952 89 842.

Arrangementet er ferdig.

Dato

08 des 2020
Expired!

Tid

12:00 - 13:30

Etiketter

Bambuslunsj,
Panda+

Sted

Teams