Årsmøte i Panda analyse 2022

Protokoll fra årsmøtet 2022 finnes her

Panda analyse kaller inn til ordinært årsmøte fredag 22. april kl. 09:00. Årsmøtet er en del av april-møtet til det fylkeskommunale næring- og plankollegiet. Innkalling sendes medlemmene i Panda analyse.

Innkalling til årsmøte 2022 for Panda analyse

Sakskart

SakSakspapirer
ÅM-1/22: KonstitueringKonstituering
ÅM-2/22: Årsmelding 2021Årsmelding 2021
ÅM-3/22: Regnskap 2021Årsregnskap 2021
Fullstendighetserklæring
Revisjonsberetning
ÅM-4/22: Strategi for Panda analyseStyrets innstilling
Strategidokument
Kunnskapsgrunnlag
ÅM-5/22: Årsprogram 2022Årsprogram 2022
ÅM-6/22: VedtektsendringerForslag til vedtektsendringer
ÅM-7/22: Budsjett 2022Budsjett 2022
ÅM-8/22: Valg av styreleder, styremedlemmer, revisor og nominasjonskomitéNominasjonskomiteens innstilling

Arrangementet er ferdig.

Dato

22 apr 2022
Expired!

Tid

09:00 - 10:00

Etiketter

Organisasjon

Sted

Teams