DU ER HER: Forside > Befolkningsmodellen

Pandamodellen ligger på en egen server hos SINTEF

Befolkningsmodellen


PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. Systemet kan også brukes på enkeltkommuner, men inneholder ikke data eller modeller for grunnkretser.

Befolkningsmodellen lar brukeren lage prognoser for befolkningsutviklingen i et geografisk område basert på en rekke forutsetninger brukeren selv kan kontrollere.

Befolkningsmodellen er nærmere forklart og dokumentert i disse dokumentene:

  1. Veileder Modellkjøring 2014: dette er første steg. Opprett prosjekt og evt. kjør prognose med standard forutsetninger
    1. En del av dette er forklart i power point-presentasjonen ved navn «3.Enkle befolkningsprognoser».
  2. Veileder for utrapportering av resultater og statistikk 2014: dette er neste steg. Her henter du ut data fra prognosen for framstilling på ulike vis.
  3. Veileder for å legge inn SSBs MMMM-prognose i PANDA 2014: dette er hvis man ønsker å «gjenskape» SSBs prognose for å få ut mer detaljerte data enn det SSB leverer.
  4. Kort om prognoseforutsetningene: dette er hvis man ønsker å endre på andre forutsetninger og lage en helt egen prognose.
    1. Dette er for relativt avanserte brukere. En del av dette er forklart i  power point-presentasjonen ved navn 2. Befolkningsprognoser. Se også punkt 5 under.
  5. Brukerhandbok_befolkningsmodellen: denne gir en grundigere innføring i befolkningsmodellen og de valgene man kan ta for å gjøre mer avanserte framskrivinger.
  6. Modellbeskrivelse_REGBEF: Matematisk beskrivelse av prosjektgenerering og beregninger i befolkningsmodellen REGBEF.
Se også den generelle dokumentasjonen og den modellspesifikke dokumentasjonen knyttet til næringsmodellen og omstillingsmodulen.